Routewijzigingen Hanzestedenpad SP 11

  1. Route overzicht
  2. Alle trajecten
  3. Tips & ervaringen42
  4. Meldingen & wijzigingen
Pagina/Regel/Kaart Richting Melding Tekst wijzigen in/nieuwe situatie Categorie Datum
0 | 0 | 0 De hieronder vermelde meldingen, routewijzigingen etc. hebben betrekking op de derde, gewijzigde druk (2014) van het Hanzestedenpad. Voor wijzigingen op de tweede druk (2008) zie de verwijzing hieronder. 06 Sep 2014
15 | 09 | 01 terug Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. Na Roggestraat 4 zinnen vervangen. later Veerpoortstraat. Verkeersweg oversteken. Rechtdoor twee voet-/fietsbruggen oversteken. Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ linksaf, IJsselkade. Einde kade linksaf en direct rechtsaf, voet-/fietspad. Tracering 16 Jul 2015
15 | 08 | 01 heen Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. Zinnen “Aan het eind rechtsaf t/m Op kruising rechtdoor Gasthuisstraat” vervangen. Einde weg, voor huizenblok linksaf en direct weer rechtsaf, IJsselkade. Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ rechtsaf. Rechtdoor over twee voet-/fietsbruggen richting Martinitoren. Verkeersweg oversteken, Veerpoortstraat. Rechtdoor, Roggestraat, later Gasthuisstraat. Tracering 16 Jul 2015
23 | 02 | 05 terug Op de zuidelijke oever van de Oekensche Beek is het wandelen onaangenaam geworden door hoog gras, bramen en brandnetels als gevolg van beperkt maairegiem. Aan de noordkant van de beek is het prettiger wandelen. Tweede en derde zin vervangen. Na bord ‘Voorstonden’, rechtsaf langs de beek (beek links houden). Na 1 km tweede houten brug linksaf oversteken en aan de overkant pad vervolgen. Na 300 m linksaf (beek rechts houden). Tracering 17 Jul 2015
23 | 23 | 05 heen Op de zuidelijke oever van de Oekensche Beek is het wandelen onaangenaam geworden door hoog gras, bramen en brandnetels als gevolg van beperkt maairegiem. Aan de noordkant van de beek is het prettiger wandelen. Regel 23 en 24 vervangen. Na 300 m linksaf over houten brug en aan de overkant schouwpad 1 km vervolgen tot aan asfaltweg. Hier linksaf, pad parallel aan asfaltweg. Doorlopen tot Y-62229/1. Tracering 17 Jul 2015
29 | 01 | 7 terug In verband met werkzaamheden in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is de route tussen pt. 09 en het gemaal 'Mr. L.A.S.J. van der Feltz' (08). De tekst: "Bij gemaal 'Mr. L.A.S.J. van der Feltz' (08) rechtdoor een hek passeren en een smalle asfaltweg over de dijk gaan volgen. Dit doet u circa 4 km; u passeert daarbij de boerderijen ‘Het Nw. Pannenhuis’, ‘Wolfsweerd’ en ‘De Wellenberg State’. Uiteindelijk komt u, na huisnr 2 bij een kruising en gaat hier rechtdoor. " vervalt. U gaat rechtsaf het geasfalteerde fietspad op. Fietspad gaat over in grindweg. Einde weg linksaf “De Halmen”. Einde volgende weg linksaf fietspad op. Daarna linksaf Wilhelminaweg. Linksaf Kerkstraat in die overgaat in Voorster Klei. Op kruising rechtsaf Hoenweg in. In bocht naar links rechtdoor graspad langs bord “Opengesteld Landgoed Beekzicht”. Graspad vervolgen langs sloot. Na 700 meter rechtsaf smal pad in tussen bomen door. Aan eind van het pad linksaf. Dit pad vervolgen tot asfaltweg “IJsselstraat” en daar linksaf. Na 1.5 km op dijk rechtsaf. Tracering 27 Sep 2014
29 | 03 | 7 heen In verband met werkzaamheden in het kader van het programma Ruimte voor de Rivier is de route tussen het gemaal 'Mr. L.A.S.J. van der Feltz' (08) en pt. 09 gewijzigd. De tekst: " Op splitsing rechts aanhouden en bij een kruising rechtdoor, Gelders Hoofd. U vervolgt nu de dijkweg circa 4 km; u passeert daarbij de boerderijen ‘De Wellenberg State’, ‘Wolfsweerd’ en ‘Het Nieuwe Pannenhuis’ en komt uit bij het gemaal 'mr. L.A.S.J. van der Feltz' (08)." vervalt. Linksaf IJsselstraat in. De IJsselstraat ca. 1.5 km (blijven volgen. Direct na Hoenweg schuin rechts halfverhard pad in. Na 300 meter gaat u met de bocht mee naar rechts. Na 400 meter vlak na een kolk, bij bordje ‘Opengesteld’ (Kerkepad) rechtsaf een pad tussen bomen door. Aan het eind van het pad linksaf het graspad langs de sloot volgen. Na 700 meter komt u uit op een asfaltweg, hier linksaf. Na 300 meter gaat de Hoenweg over in Voorsterklei. Hier linksaf. Voorbij de kerk van Voorst rechtsaf Wilhelminaweg. Op kruising rechtsaf fietspad op (Rijksstraatweg). Na het passeren van de Voorsterbeek rechtsaf De Halmen in. Bij bord ‘De Halmen nrs. 8 en 10” rechtsaf en de dijk op: geasfalteerd fietspad. Na ca. 500 meter waar het fietspad iets naar links afbuigt, gaat u schuin links een graspad de dijk af en loopt u beneden langs de dijk. Tracering 27 Sep 2014
31 | 01 | 8 heen "Bij het gemaal ‘Mr. L.A.S.J. van der Feltz’ (08) rechtdoor, fietspad. Na 700 m, vlak voordat het fietspad een bocht naar rechts maakt, gaat u scherp rechtsaf met een graspad naar beneden." verwijderen Tracering 27 Sep 2014
32 tot en met 37 | alle | 9 en 10 Er vinden werkzaamheden plaats ten noorden en ten zuiden van Deventer over lange termijn. Routeaanpassing Hanzestedenpad boven Deventer. NIEUW:Vanaf 20-09-2012 is de route door de Stobbenwaard niet meer toegankelijk. Zie kaart 10 HSP. Dat betekent dat tot nadere order de hoogwaterroute (onderbroken lijn) moet worden gevolgd. (In theorie kan er nog via de groene lijn worden gelopen. Die staat echter niet in onze gids. De hoogwaterlijn staat er wel in. ) In verband met het project Ruimte voor de Rivier vinden de komende 5 jaar tal van werkzaamheden plaats ten noorden en zuiden van Deventer. De routetekst zal hierdoor niet altijd up to date zijn. Markeringen ter plaatse zullen zo veel mogelijk aangepast worden aan de actuele stand van zaken. Voor meer info over de werkzaamheden ten noorden van Deventer http://www.facebook.com/Keizersrande en Website Groot Salland - Kader Richtlijn Water Tracering 27 Sep 2014
43 | 1 tot en met 6 | 13 De route is afgesloten wegens werkzaamheden: vanaf slagboom (vlak voor de pont bij Olst). Men gaat de route door de uiterwaarden in Olst weer een aantal maanden afsluiten vanwege bodemonderzoek. De opening in de hekken gaat dicht. Dat betekent dat tot nader order de route loopt via de gestippelde hoogwaterlijn door het dorp. Tracering 27 Sep 2014
45 | 05 | 14 terug Pagina 45, terugroute, regel 5, Aan het eind van het fietspad… t/m regel 15 Hier linksaf. vervangen door: Einde fietspad asfaltweg linksaf. Asfaltweg rechtsaf. Eerste weg linksaf, naar de loswal. U loopt nu rechtdoor en gaat na de hoge waterpeilmeter, voor het klaphek naar links. Direct rechtsaf via een brede grasstrook onderaan de dijk, met rechts het weiland, afgezet met prikkeldraad. Na ca. 500 m, bij een overstapje, gaat u scherp linksaf , de uitrit naar boven op. Route vervolgen vanaf Via het hek… Tracering 14 May 2016
45 | 07 |14 heen Pagina 45, heenroute, regel 7, Direct na… t/m regel 19 naast het hek!) vervangen door: Onderaan de uitrit scherp rechtsaf via een brede grasstrook onderaan de dijk, met links het weiland, afgezet met prikkeldraad. Na ca. 500 m komt u (iets links aanhoudend na de prikkeldraadafzetting) uit op de verharde loswal van de haven. Weg rechtdoor volgen. Volg nu tijdelijk een deel van de hoogwaterroute die er naast staat aangegeven en wel regel 1 t/m 5 naar fietspad. Route vervolgen vanaf Na 200 m…. Tracering 14 May 2016
49 | 08 | - terug Pagina 49, terugroute, regel 8, Asfaltweg linksaf vervangen door: Betonweg linksaf. 14 May 2016
49 | 08 | - heen Pagina 49, heenroute, regel 8, laatste woord; asfaltweg vervangen door: betonweg. Tracering 14 May 2016
54 | - | 18 De rode lijn rond punt 19 is onjuist weergegeven. Dezelfde situatie op kaart 19 is de juiste. Wandelknooppunt K 38 staat onjuist weergegeven en moet verplaatst worden naar de rode lijn, naast punt 19. Tracering 06 Aug 2014
59 | 20 | 20 heen In verband met de aanleg van een nieuwe dijk bij Westenholte is de oude dijk tussen J14 en J12 verboden terrein voor wandelaars en fietsers. Ter plaatse is een omleidingsroute aangegeven met borden en met routepalen van het wandelnetwerk. Deze omleidingsroute gaat over de Spoolderenkweg, de Zalkerveerweg en de Zalkerdijk (richting Kampen) en zal nog geruime tijd van kracht blijven.” bij keuzepaal J14 rechtsaf en de omleidingsroute volgen tot J12 Tracering 19 May 2015
61 | 2e tekstblok regel 5 | 21 terug In verband met de aanleg van een nieuwe dijk bij Westenholte is de oude dijk tussen J12 en J14 verboden terrein voor wandelaars en fietsers. Ter plaatse is een omleidingsroute aangegeven met borden en met routepalen van het wandelnetwerk. Deze omleidingsroute gaat over de Zalkerdijk, de Zalkerveerweg en de Spoolderenkweg (richting Zwolle) en zal nog geruime tijd van kracht blijven.” De tekst " Op splitsing.. t/m Vreugderrijkerpad" bij keuzepaal J12 linksaf de omleidingsroute volgen tot J14 Tracering 19 May 2015
70 | 24 | A1 Wijziging als gevolg van hernieuwde toegankelijkheid Vrange Bult.Vanaf "Eerste pad naar rechts" t/m "rechtsaf Ruurlose Allee." Eerste pad rechtsaf (na 170 m) en Vrange Bult op. Boven schuin links aanhouden. Einde pad linksaf: bosweg met karrenspoor. Op kruising rechtsaf. Tracering 06 Aug 2014
70 | A7 | A1 heen Verhoging van aantrekkelijkheid en overeenstemming met Graafschapspad. In blokje A7 de tekst na “Bij beeldengroep ‘De drie mannen’ rechtsaf” vervangen. rechtdoor over twee voet-/fietsbruggen richting Martinitoren. Verkeersweg oversteken, Veerpoortstraat. Rechtdoor, Roggestraat. Voor bushalte/P-plaats linksaf op kruising Roggestraat/Koepoortstraat. Tracering 16 Jul 2015
73 | B3 | 12-15 drukfout rechts aanhouden, Blauwedijk. Na ca. 1 km linksaf, Vunderinkweg. Aan het eind rechtsaf, Dorpsstraat. Tracering 04 Dec 2014
75 | kolom 2 | regel 22-25 regel 22 t/m 25 vervangen door Na 300 m via tunnel onder de spoorweg door. Daarna links aanhouden en na 200 m linksaf, via een voetpad het bos in. Volg de ... Tracering 24 Nov 2014
76 |- | C1 Bij paddestoelnummer 23081, bij camping Jong Amelte is een nieuw restaurant. Restaurant Bij Jansen & Jansen Kwekerijweg 4 7213AX Gorssel www.bijjansenenjansen.nl 14 May 2016
86 | F3 | 85 heen Tekst pagina 86 onder F3, 1e zin vanaf: Bij eerste… tot en met laatste regel op pagina 86…., breed bospad vervangen door: Bij eerste bruggetje rechtdoor het Wolbroekenpad volgen (markering naar links negeren!). Volg dit asfaltpad ca. 1,8 km tot de voorrangsweg. Steek deze weg over en ga linksaf via fietspad. Bij knooppunt 76 linksaf weg oversteken, Rozenvoorderdijk. Volg deze asfaltweg ca. 700 m. Na brugleuning en “De Lankhorsterkamp” bospad rechtsaf. Tracering 09 Jun 2016
87 | F4 | 85 heen Tekst pagina 87, onder F4, 6e zin, vanaf: Na huisnummer 5…tot en met het eind van F4 vervangen door: Na huisnr 1, op driesprong linksaf. Tracering 09 Jun 2016
93 | 06 | H1 Wijziging route tot medio 2016. Betreft tekst Alternatieve route Hanzeboog, onderaan pagina 93 van de HSP gids: Door nieuwbouwwerkzaamheden is een deel van de Alternatieve route Hanzeboog niet begaanbaar en dient een andere route te worden gevolgd. 6e regel linker tekstdeel vanaf “Direct na de oversteek…” tot en met 7e regel rechter tekstdeel “… op klinkerpad rechtsaf “ Op rotonde rechtdoor en de parallelweg langs de dijk vervolgen. Bij Y 4653/3 rechtsaf en direct links aanhouden. 08 Apr 2015
95 | H5 | H2 heen In verband met de werkzaamheden rond de Bypass Kampen is de route tussen de Venedijk Zuid en de Venedijk Noord permanent afgesloten, helaas ook voor wandelaars. De omleiding geldt vanaf 18 april 2016. Na afloop van het project (ergens in 2018) zal een andere route van kracht worden. Tot die tijd volgt u een omleiding. Tekst van H5, 1e t/m 7e regel, tot en met Venedijk Noord, vervangen door De voorrangsweg oversteken en rechtsaf. U steekt de Jules van Hasseltweg over en volgt het fietspad langs de N 763. Na 2 km gaat u linksaf, de Chalmotweg. Volg deze bochtige asfaltweg ruim 1 km. Na een bruggetje rechtsaf, Venedijk Noord. Tracering 14 Apr 2016
99 | Blok 13, 8e regel | 10 heen U komt na…. t/m …en gaat rechtsaf vervangen door Fietspad geheel uitlopen en Rietsteeg oversteken. Tracering 12 Jun 2015
103 | J3 | J1 heen Onder punt J1 is de grasdijk vervangen door een breed betonnen fiets-/wandelpad. Tekst onder J1, 5e regel t/m 9e regel, "Aan het eind asfaltweg schuin oversteken. Bij bord doodlopende weg.... t/m Zwolsedijk op asfaltweg." vervangen door Aan het eind min of meer recht oversteken. Betonnen fietspad rechtsaf. Aan het eind van het fietspad linksaf en direct bij Y-64895/1 rechtsaf, Zwolsedijk. Tracering 14 Apr 2016
Steun ons