Het spoor als barrière

Spoorlijnen vormen onneembare barrières voor de wandelaar. Daarom pleit Wandelnet ervoor om zo veel mogelijk kruisingen voor het langzaam verkeer te behouden. ProRail wil echter veel kleine overwegen schrappen onder het motto ‘de beste overweg is geen overweg’. Zo is sinds 1980 het aantal spoorwegovergangen in Nederland ongeveer gehalveerd.

Wat is een barrière?

Wanneer is er sprake van een barrière? Dat hangt af van:

  • de behoefte aan verbindingen, bijvoorbeeld als een dorp van de groene ruimte wordt afgesneden door een drukke weg.
  • de routestructuren, bijvoorbeeld als een snelweg wandel- of fietsroutes doorsnijdt.
  • de alternatieven, bijvoorbeeld als er meer kruisingen op korte afstand zijn.
Amersfoort_Verbindingsweg_Scheidingsweg.JPG

Meer informatie:

  • Voorbeeldprojecten

  • Tools & Documenten

  • Feiten & Cijfers