Spoor als barrière

Het spoor als barrière

Spoorlijnen vormen onneembare barrières. Hoe gaat Wandelnet daarmee om?

Spoorwegen als barrière

Spoorlijnen vormen onneembare barrières voor de wandelaar. Daarom pleit Wandelnet ervoor om zo veel mogelijk kruisingen voor het langzaam verkeer te behouden. ProRail wil echter veel kleine overwegen schrappen onder het motto ‘de beste overweg is geen overweg’. Zo is sinds 1980 het aantal spoorwegovergangen in Nederland ongeveer gehalveerd.

Barrière melden

Actuele stand van zaken:

39 van de 83 NABO’s binnen de scope van het kader zijn aangepakt:

  • 12 zijn voorzien van automatische beveiliging
  • 5 hebben of krijgen op korte termijn een ongelijkvloerse oplossing
  • 14 zijn of worden opgeheven, maar we kunnen leven met de aanleg van alternatieve routes naar nabijgelegen beveiligde overwegen.
  • 7 zijn opgeheven zonder goed alternatief.

Voor 77 van de 83 NABO’s met recreatieve waarde is al een advies uitgebracht in de verkenningsfase conform het afsprakenkader.

  • In veel gevallen ontstaan er nieuwe vraagstukken in de uitwerkingsfase, met name omdat dan vaak blijkt dat de werkelijke kosten (veel) hoger uitvallen dan de geraamde kosten ten tijde van de verkenningsfase.

Actueel overzicht NABO's

Onbeveiligde overwegen

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben samen de ambitie om de 180 openbaar toegankelijke Niet Actief Beveiligde Overwegen op te heffen. Deze onbeveiligde overwegen brengen namelijk gevaarlijke situaties met zich mee. De ambitie is om eind 2024 al deze openbaar toegankelijke NABO op het reizigersnet te hebben aangepakt.

Afsprakenkader

Op initiatief van Wandelnet zijn in 2016 afspraken gemaakt met het ministerie en ProRail over het recreatief belang van 83 onbewaakte overwegen die worden opgeheven. Sindsdien wordt de 'Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie', bestaande uit ANWB, Fietserbond, Fietsplatform, NOC*NSF en Wandelnet, altijd betrokken bij de planvorming. ProRail vraagt ons daarbij om advies en dient dat ook serieus mee te wegen bij het bepalen van de maatregelen.

Afsprakenkader NABO

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?