Wandelmonitor 2016

In Nederland maken ruim 10 miljoen mensen wel eens een wandeling. Het is een van de populairste vrijetijdsbestedingen. Om een goed beeld te krijgen van deze groep onderzoeken we continue de wandelmarkt waarbij we vragen beantwoorden als 'wie is de wandelaar, wat wil de wandelaar, waar en hoe vaak wordt er gewandeld in Nederland? Hiervoor zetten we eigen onderzoeken uit en laten we extra vragen meelopen in het landelijke Continue VrijeTijdsOnderzoek (CVTO) van het NBTC-NIPO. Gemiddels geven we elke 5 jaar een publieksversie uit waarin we alle relevante cijfers over wandelen en de wandelaar delen. De laatste versie is van 2016.

Nationale Wandelmonitor 2016.pdf
Nationale Wandelmonitor
Categorie bestaat niet: 2270