Wandelnetwerken

Routebureaus en Wandelnetwerken kunnen op deze pagina informatie ophalen en delen over wandelnetwerken en wandelen in het algemeen. Zo zijn er documenten en is er informatie te vinden over de ontwikkeling, realisatie en financiering van Wandelnetwerken. Denk hierbij aan kwaliteitseisen, synchroniseren, markeringen en digitale toepassingen. 

Rol Wandelnet

Wandelnet draagt op landelijk niveau bij aan de kwaliteit van de verschillende netwerken. Dat doen we op vier onderwerpen:

  • Management (landelijke coördinatie en aanspreekpunt)
  • Monitoring (verzamelen van kennis over wandelnetwerken)
  • Marketing (wandelnetwerken voor de consument op onze website)
  • Meldpunt (landelijk meldpunt voor wandelaars)
Markering_wit_rood.JPG

Visie op wandelnetwerken

In steeds meer regio's onstaan regionale netwerken van wandelroutes. Waar een Lange-Afstand-Wandelpad (LAW) of een Streekpad door een regio loopt, is het van belang de tracés, de bewegwijzering en het beheer op elkaar af te stemmen. Wandelnet streeft naar een goede communicatie en samenwerking met de regionale routebeheerders.

Wandelaars_Hollandse_kade.jpg

Informatie delen

Wandelnet wil als landelijke speler (praktische) informatie en kennis uit het land toegankelijk maken voor wat er leeft bij en tussen routebureaus en wandelnetwerken en wil hier op in (laten) spelen door en voor vakgenoten.

Overzichtskaart_LAW's_Streekpaden.jpg

Community

Om elkaar meer en beter te vinden op kennis en ervaring over wandelen en de toepassingen ervan, starten wij hier een online community ‘wandelwerken’. Dit is de plaats voor trends, (nieuws)berichten, financieringsmogelijkheden, vragen of een discussie over wandelen met vakgenoten. Wandelnet kan deze informatie weer inzetten voor kwaliteitsdoeleinden, meenemen in onderzoeken of erover publiceren via haar kanalen.

Hoofdbeeld_2019_Wandel_naar_je_Werk dag.jpg