Wegen als barrière

De weg als barrière

Autowegen beperken de ruimte om te wandelen. Hoe gaan we om met deze barrières?

Wegen als barrières voor wandelaars

Willen we wandelen, fietsen of paardrijden, dan stuiten we steeds vaker op drukke wegen die we niet kunnen of mogen oversteken. Veiligheid en een vlotte doorstroming van het verkeer zijn vanuit het perspectief van de automobilist belangrijk. De verbetering van het wegenstelsel op nationaal en regionaal niveau leidt echter vaak tot een beperking van de toegankelijkheid voor het langzaam verkeer op lokaal niveau. Dat is voor de wandelaar een slechte zaak. De neveneffecten van het uitbreiden en opwaarderen van het wegenstelsel zijn de opheffing van wegen en paden, barrièrevorming en verhokking van de ruimte, functie- en kwaliteitsverlies van natuur en landschap en afsluiting van routestructuren.

Barrière melden

Inzet Wandelnet

Wandelnet zet zich landelijk, in de provincies en lokaal in om barrierevorming te voorkomen. Bijvoorbeeld door mee te praten over mogelijke oplossingen voor wandelaars, waarbij we goede voorbeelden die elders succesvol zijn toegepast aandragen. Of door een zienwijze in te dienen op een plan waarbij onvoldoende rekening is gehouden met wandelaars. 

Autoweg als barrière

Wanneer wordt een autoweg een barrière? Dat hangt af van:

  • De behoefte aan verbindingen, bijvoorbeeld als een dorp van de groene ruimte wordt afgesneden door een weg.
  • De routestructuren, bijvoorbeeld als een snelweg wandel- of fietsroutes doorsnijdt.
  • De alternatieven, bijvoorbeeld als er meer kruisingen op korte afstand zijn.

Richtlijnen maaswijdte

CROW, het nationale kennisplatform voor onder andere infrastructuur heeft richtlijnen ontwikkeld voor de maaswijdten in het netwerk van verkeersluwe wegen en paden voor het langzaam verkeer:

  • Binnen bebouwde kom < 500m
  • Stads-/dorpsrand < 1000m
  • Buiten bebouwde kom < 1500m

Bekijk CROW-rapport

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?