Landelijke inspiratiebijeenkomst dinsdagmiddag 13 december
PERSAANKONDIGING
Vrijdag 9 december 2022

Meer ruimte voor wandelaars in landelijk gebied

In Nederland wordt steeds meer gewandeld, maar de wandelaar die direct vanuit eigen huis het buitengebied in wil, trekt aan het kortste eind. In veel regio’s is het landschap niet toegankelijk, aantrekkelijk en uitnodigend genoeg om als wandelbestemming te dienen. Om daar verandering in aan te brengen organiseert Stichting Wandelnet op dinsdagmiddag 13 december de landelijke inspiratiebijeenkomst ‘Werken aan een bewandelbaar landschap’ in Kamerik. Meer dan 60 belangstellenden, werkzaam bij overheden, routeorganisaties en terreineigenaren uit het hele land hebben zich hiervoor inmiddels aangemeld.

Inspiratiebundel

In ‘Bewandelbaar landschap, inspirerende projecten voor een toegankelijker landelijk gebied’ zijn door Wandelnet 28 zeer diverse projecten gebundeld die allemaal hebben geleid tot meer ruimte voor wandelen in het agrarisch cultuurlandschap. Aan de hand van deze bundel gaat Wandelnet tijdens de bijeenkomst in gesprek met iedereen die werkt of bijdraagt aan een aantrekkelijk, toegankelijk en leefbaar cultuurlandschap. De bijeenkomst wordt afgetrapt door Paul Roncken, Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de provincie Utrecht en Landschapsarchitect. Hij deelt zijn visie op en kansen voor een nieuw dynamisch evenwicht tussen stad en land. Het verbeteren van de bewandelbaarheid van de diverse landschappen speelt daarin een belangrijke rol.

Paneldiscussie

Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst gaat Ankie van Dijk, directeur van Wandelnet aan de hand van enkele prikkelende stellingen in gesprek met drie panelleden: Erwin Kamp, Statenlid D66 Utrecht, Paul Makken, belangenbehartiger bij de ANWB en Kati Sprengers, contactrelatie voor agrariërs vanuit Recreatie Noord-Holland. Aan de hand van enkele prikkelende stellingen moet op tafel komen wat er nodig is voor een bewandelbaarder landschap en wie daarvoor aan zet zijn.

Boerenlandpad-wandeling

Voorafgaande aan de bijeenkomst start om 13.00 uur een informatieve wandeling over het boerenlandpad bij Boerderij de Boerinn in Kamerik. Diede Mekkering, stagiaire van Wageningen Universiteit bij Wandelnet, deelt dan de uitkomsten van haar brede onderzoek naar motieven en werkwijzen om wandelpaden over boerenland te realiseren.

Noot voor redactie/niet voor publicatie

De bijeenkomst vindt op dinsdag 13 december plaats bij Boerderij de Boerinn - Het Grechthuis, Mijzijde 6, 3471 GM Kamerik. Het volledige programma van de bijeenkomst vindt u in de bijlage. Heeft u vragen of wilt u meer informatie of aanwezig zijn bij de bijeenkomst, neemt u dan contact op met Frank Hart, coördinator belangenbehartiging van Wandelnet.
T: 06 23 71 65 50
E: fhart@wandelnet.nl

info@wandelnet.nl | www.wandelnet.nl
       
Bekijk online - Privacybeleid