Wandelnet | Publieke verantwoording en ANBI-status

Publieke verantwoording en ANBI-status

Als ANBI zijn we verplicht om bepaalde gegevens op onze website te publiceren. Deze vind je hieronder.

Over onze ANBI-status

Wandelnet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Om aan de wettelijke eisen te voldoen die aan organisaties met een ANBI-status worden gevraagd, zijn we graag transparant over onze werkwijze. 

Naar contactformulier

Missie, doelstellingen en statuten

Wandelnet wil wandelen in Nederland de plaats geven die het verdient: een goede mogelijkheid om overal te voet op pad te gaan. Omdat wandelen leuk en gezond is, bijdraagt aan economische ontwikkeling en een duurzame samenleving.

Wandelnet heeft twee kerntaken: ontwikkeling en beheer van routes (waaronder Lange-Afstand-Wandelpaden, Streekpaden, NS-wandelingen en Stad-te-Voet) en het behartigen van belangen van wandelaars in Nederland. Daarbij werken we vanuit vijf domeinen: routes, belangenbehartiging, community, vrijwilligers en beleid.

Download statuten van Wandelnet

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting Wandelnet is eindverantwoordelijk voor het gevoerde beleid en bestaat uit vijf leden. Ongeveer zeven keer per jaar komt het bestuur bij elkaar. Wandelnet is aangesloten bij de European Ramblers’ Association (ERA).

Bekijk bestuursleden

European Ramblers’ Association (ERA)

Verslag van uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

Jaarlijks publiceren wij een jaarverslag met daarin alle uitgevoerde activiteiten met daarin een financiële verantwoording.

Download jaarverslag

Beloningsbeleid

Stichting Wandelnet volgt de CAO Sociaal Werk. De medewerkers van de stichting, inclusief de directeur, worden beloond conform de salarisschalen van deze CAO. Naast de vaste bureaumedewerkers werkt Wandelnet met bijna 1000 actieve vrijwilligers, waaronder de bestuursleden. Gemaakte onkosten door bestuur en vrijwilligers worden vergoed voor zover dit redelijk is en door hen verantwoord kan worden. Stichting Wandelnet kent geen financiële vergoeding voor vrijwilligersuren. 

Bekijk bureaumedewerkers

Logo_ANBI_FC.jpg

Wandelnet is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Door de Belastingdienst is 66.48.836 als Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN) toegewezen. Wandelnet staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41201226.

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?