Persbericht
PERSBERICHT
3 MAART 2021

Campagne ‘Hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!’

Voetlicht in Fryslân lanceert vrijdag 5 maart de campagne ‘Hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!’ om mensen bewust te maken van de hinder en het gevaar van obstakels op voetpaden.
Met deze Voetlicht-campagne vraagt Wandelnet samen met de Werkgroep Toegankelijkheid en Voetlicht aandacht voor veilige en comfortabele ruimte op het voetpad.

Via onder andere filmpjes, de website www.voetlicht.info, Facebook en -als het weer kan- straatacties, roept de campagne andere verkeersdeelnemers, bewoners en bedrijven op, meer rekening te houden met voetgangers. Obstakels op voetpaden vormen met name voor ouderen, kinderen en mensen met fysieke beperkingen hinder en gevaar. Maar ook voor anderen die in deze corona-tijd massaal zijn gaan wandelen, is een goed toegankelijke loopruimte aangenaam, maar vooral essentieel.


Het voetpad is voor voetgangers
Fietsen, scooters, reclameborden en vuilnisbakken midden op de stoep, of geparkeerde auto’s met twee- of alle wielen op het voetpad; iedereen komt het tegen. De nieuwe hippe elektrische autootjes worden zelfs door de industrie naar het voetpad verwezen. Soms functioneert de loopruimte eerder als een parcours met obstakels dan als een veilige, plezierige plek voor voetgangers. Met de campagne ‘hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!’ wil Voetlicht bereiken dat voetgangers de voor hen bestemde ruimte terugkrijgen.

Cijfers en partners
Een vijfde van de verplaatsingen vindt te voet plaats. En eigenlijk is bijna iedereen dagelijks ook wel een keer voetganger. Ook al is het minder bekend, ongevallen waarbij voetgangers betrokken zijn doen nauwelijks onder voor die van fietsers (SWOV, 2020). De meest ernstige ongevallen met voetgangers vinden plaats binnen de bebouwde kom. Met deze Voetlicht-campagne vraagt Wandelnet samen met de Werkgroep Toegankelijkheid en Voetlicht aandacht voor veilige en comfortabele ruimte op het voetpad.

Voetlicht en Wandelnet
Met Voetlicht wil Wandelnet het lopen in Fryslân agenderen en stimuleren, onder andere door de voetgangersveiligheid te verbeteren en de gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van loopbeleid. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de provincie Fryslân. Lopen is de meeste universele vorm van verplaatsing. Steeds meer gemeenten maken ruimte voor voetgangers, ‘maar lang nog niet overal en nog lang niet genoeg’, aldus Annemieke Molster, auteur van het boek Loop!
Wandelnet zet zich in om politiek aandacht te vragen voor wandelen, zodat provincies en gemeenten zorgen dat er ruimte is om veilig en aantrekkelijk te lopen. Dit doen ze samen met ruim 900 vrijwilligers en de steun van partners.

Persinformatie, niet voor publicatie:

De campagnefilmpjes zijn te downloaden vanaf 5 maart en vrij te gebruiken via:

www.voetlicht.info

U bent van harte welkom bij de start van de campagne op vrijdag 5 maart om 10.00 uur op Wirdumerdijk 1 in Leeuwarden. We lopen daar, samen met vertegenwoordigers van de ANBO en de werkgroep Toegankelijkheid, een korte schouw en staan stil bij een aantal ‘pijnpunten’. Daar spuiten we een sjabloon op het voetpad met de tekst ‘hou dit voetpad vrij, dan zijn wij ook blij!’

Annemieke Molster van het boek Loop zal aanwezig zijn als woordvoerder tijdens de schouw op 5 maart.

Voor meer informatie over de campagne en het startmoment kunt u contact opnemen met projectleider Kees Mourits:
Tel: +31 6 504 99 841, e-mail: kmourits@voetlicht.info

Meer achtergrondinformatie:

info@wandelnet.nl | www.wandelnet.nl
       
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid