PERSBERICHT
Amersfoort, 6 juli 2020

Wandelnet in beweging: Jaarverslag 2019

2019 was een dynamisch jaar voor Stichting Wandelnet, zo blijkt ook uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag.

Het belang van wandelen
In de belangenbehartiging was de kick-off van het platform Ruimte voor Lopen tijdens het internationale congres Walk21 een hoogtepunt. Samen met mede-initiatiefnemers CROW en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat sloeg Wandelnet de handen ineen met meer dan 30 partners die zich aan wandelen willen verbinden. Het platform maakt het gezamenlijk belang van lopen zichtbaarder, vergroot en verbindt de kennis over lopen en deelt goede voorbeelden.

Landelijk routenetwerk van LAW’s, Streekpaden en provinciale wandelnetwerken
Uiteraard lag ook in 2019 onze focus op kwalitatieve wandelpaden. Zo’n 11.500 kilometer LAW en Streekpad wordt, in samenwerking met onder andere Nivon, beheerd en onderhouden. Ruim 900 vrijwilligers voerden daarvoor tweemaal een controle uit op ‘hun traject’ en reageerden daarnaast snel en adequaat op 912 meldingen die via het meldpunt wandelen werden gedaan. Zo zijn er duizenden markeringen aangebracht, routes aangepast en zijn barrières opgelost.

Wandelnet heeft in 2019 steeds vaker de samenwerking met provinciale/regionale routebureaus gezocht. De gedachtegang hierachter is dat we met elkaar het belang van de wandelaar voorop stellen, ieder vanuit de eigen rol. Wandelnet vanuit een landelijk perspectief en de routebureaus vanuit een provinciaal of regionaal perspectief. Daar waar Wandelnet de LAW’s en Streekpaden beheert, zetten routebureaus zich in voor wandelroutenetwerken voor kortere afstanden en rondwandelingen.

Wandelen steeds populairder
De nationale wandelmonitor laat zien dat ongeveer 11 miljoen Nederlanders wandelen voor hun plezier (65% van de Nederlanders). Wanneer we kijken naar het aantal wandelaars in de leeftijdsgroep 18 t/m 34 jaar dan zien we in de afgelopen jaren (2012- 2018) een lichte stijging. Daarmee wordt wandelen steeds meer van alle leeftijden, een mooi toekomstbeeld.

Nieuwe directeur
De eerste dag van 2019 was ook de datum waarop Ankie van Dijk het directeursstokje overnam van Joep Naber. Onder haar leiding kijkt het bestuur terug op een succesvol jaar voor Wandelnet.

Dit zijn slechts een paar van de feiten en resultaten uit het jaarverslag van Wandelnet. Het hele jaarverslag 2019 is als publicatie (PDF) te vinden op onze website.

Wat 2020 ons zal brengen, zal de tijd uitwijzen. Op het moment van publiceren zitten we middenin de coronacrisis. De maatregelen rondom het indammen van het coronavirus maken in ieder geval extra duidelijk hoe belangrijk wandelen voor veel mensen is.

Persinformatie

Voor meer informatie:
Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Marco Barten (Communicatieadviseur Wandelnet).
Tel: +31 6 21 64 96 09, e-mail: mbarten@wandelnet.nl

Download Word versie van het persbericht

Download de PDF van het Wandelnet jaarverslag 2019

info@wandelnet.nl | www.wandelnet.nl
       
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid