Pers en publicaties

Pers & publicaties

Bekijk de persberichten en publicaties van Wandelnet.

Pers en publicaties

Graag is Wandelnet je van dienst met actuele informatie over wandelen in het algemeen, het netwerk van Lange-Afstand-Wandelpaden en Streekpaden of één van de andere projecten, onderzoeken of campagnes van Wandelnet.

Vragen? Neem contact op met:
Tari Simonis, communicatiemedewerker
06 1955 4807 | tsimonis@wandelnet.nl

Jaarverslag 2023

Voor wandelaarsbelangen was 2023 een jaarvol vooruitgang. Wandelen en lopen staat hoger op agenda’s en er zijn meer partners om samen mee op te trekken. We hebben samengewerkt met beleidsmakers, lokale overheden en andere belanghebbenden om de belangen van wandelaars te behartigen en ons in te zetten voor een veilige en prettige wandelinfrastructuur. Politiek was afgelopen jaar een centraal thema en ook van belang voor wandelaars. We gingen twee keer naar de stembus en de overheid en waterschappen spelen een steeds grotere rol bij het stimuleren van wandelen.

Download jaarverslag
Jaarverslag 2023.PNG

Onderzoek Wandelnetwerken

Wandelnetwerken zijn populair, zo blijkt uit recent onderzoek dat we hebben uitgevoerd voor de provincies Drenthe, Overijssel, Utrecht en Limburg. Uit het onderzoek blijkt dat 71% van de ondervraagden wel eens een wandelnetwerk gebruikt, waarbij zij gemiddeld een beoordeling van 8,0 aan de netwerken geven.

Download rapportages
Wandelnetwerk provincie Utrecht © Johan Seijbel.webp

Referentieprojecten: weg met barrières

Een veilige en aantrekkelijke infrastructuur is belangrijk om fijn te kunnen wandelen. Maar in een klein en dichtbevolkt land als Nederland is dat niet eenvoudig. Deze projecten laten zien hoe Wandelnet (mee)werkt aan oplossingen, met oog voor de verschillende omgevingsbelangen. Partner Arcadis heeft voor Wandelnet deze projecten in beeld gebracht. 

Download referentieprojecten
Ontwerp zonder titel (36).png

PLAN voor voetgangers

Er is meer ruimte voor lopen nodig, want lopen geeft ruimte. Letterlijk: voetgangers nemen minder ruimte in dan auto’s of fietsers. En figuurlijk: lopen geeft meer ruimte in het hoofd, omdat lopen goed is voor het brein. Meer ruimte in de gezondheidszorg, omdat lopen bijdraagt aan een gezonde leefstijl. En meer ruimte aan de economie, omdat voetgangers meer geld uitgeven dan automobilisten. Het PLAN is een houvast bij het creëren van ruimte voor de voetganger.

Download het PLAN
PLAN

De 15-minutenstad: hoe doe je dat

De druk op de ruimte is nog nooit zo hoog geweest. De enorme woningbouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie vragen erom zuinig met onze ruimte om te gaan. Als we de steden van de toekomst leefbaar, gezond en bereikbaar willen houden, dan moet verstedelijking en mobiliteit integraal worden aangepakt, met meer aandacht voor actieve mobiliteit. In deze opgave vonden Rebel, Fietsersbond en Wandelnet elkaar. Samen hebben we het 15-minutenstad concept uitgewerkt.

Download whitepaper
Whitepaper De 15-minutenstad - hoe doe je dat.PNG

Onderzoek Wandel Tijdens Je Werkdag

Onderzoek naar de invloed van de inrichting van de omgeving in bedrijventerreinen en kantorenparken op wandelen.

Download onderzoek
Wandel Tijdens Je Werkdag-626 © Binne-Louw Katsma.jpg

Jaarverslag 2022

Alweer een jaar voorbij! In 2022 hebben we weer bijna 2 miljoen mensen op pad geholpen. Dankzij de inzet van bijna 1.000 vrijwilligershebben we Nederland mooier en toegankelijker gemaakt voor wandelaars.

Download jaarverslag
Cover jaarverslag 2022.PNG

Trendrapport jongeren en wandelen

Jongeren tot 30 jaar zijn tijdens de coronapandemie massaal gaan wandelen. Hoe vaak wandelen ze? Hoe plannen en ervaren ze een wandeling? Wat is hun drijfveer om te wandelen? Dit trendrapport geeft antwoord op deze vragen.

Download trendrapport
Trendrapport voorkant.PNG

Infoblad Wandelen in het agrarische cultuurlandschap

Nederlanders wandelen graag, iets wat tijdens de coronacrisis werd bevestigd (Wandelnet, 2021). Dit heeft in veel natuurgebieden tot drukte en problemen geleid. Deze ontwikkeling toont dan ookaan dat er meer ruimte nodig is voor wandelen om de vraag met het aanbod in evenwicht te brengen.Het agrarisch cultuurlandschap zou hier een belangrijke rol in kunnen spelen aangezien ruim de helftvan Nederland bestaat uit agrarisch terrein (CBS, 2020). Echter is het landelijk gebied tot op hedenvaak ontoegankelijk voor de wandelaar.

Download infoblad
Boerenlandpadopengesteld.JPG

Inspiratiebundel bewandelbaar landschap

In opdracht van Wandelnet maakte bureau Track-landscapes deze bundeling van inspiratieprojecten. Deze tonen hoe we het Nederlandse landelijk gebied beter toegankelijk kunnen maken voor wandelaars. 

Download inspiratiebundel
Bewandelbaar landschap.PNG

Jaarverslag 2021

In 2021 was wandelen onverminderd populair.  Dagelijks zetten we ons samen met honderden vrijwilligers in om de kwaliteit van de routes op orde te houden. Of het nu gaat om onderhoud van de markering, het beschermen van de paden of het innoveren door nieuwe producten en belevingslagen. In 2021 leverde dat nieuwe routes op, ontstonden er innovatieve pilots en werden wandelroutes genomineerd voor wandelprijzen. Daarnaast hebben we ons met verschillende campagnes ingezet voor de belangen van wandelend Nederland. Van het beschermen van het onverharde pad tot het bewuster maken van de werkgever en van het belang van bewegen tijdens werktijd tot het oplossen van barrières en knelpunten. 

Download jaarverslag
Jaarverslag 2021.PNG

Infoblad: Omgevingswet en wandelbelang

De Omgevingswet verplicht Rijk, provincies en gemeenten tot het opstellen van een omgevingsvisie. Wandelnet maakt zich sterk voor het wandelbelang in omgevingsvisies, onder meer door het ontwikkelen van twee ‘Handreikingen omgevingsvisie’ voor professionals en belangenbehartigers. Handig om mee te starten is ons infoblad ‘Omgevingswet, kansen voor wandelen’, een samenvattend overzicht. De meest actuele stand van zaken over de invoering van de Omgevingswet vind je op de website van de Rijksoverheid.

Download infoblad
Infoblad omgevingswet.PNG

De Nationale Wandelmonitor 2021

Ongeveer tweederde van alle Nederlanders maakte afgelopen jaar een wandeling van tussen de 5 en 10 kilometer! Dat blijkt uit de cijfers van de Nationale Wandelmonitor van 2021. Met zo’n 1,8 miljard ommetjes en 1,1 miljoen Nederlanders die op wandelvakantie gaan, groeit wandelen in de volle breedte. Een inspirerend onderzoeksrapport met spraakmakende interviews dat verder inzoomt op de ontwikkelingen en kerncijfers op het gebied van wandelen in Nederland.

Download de wandelmonitor
wandelmonitor-mockup.jpg

Jaarverslag 2020

Ook voor Wandelnet stond het jaar 2020 grotendeels in het teken van COVID-19. Met onverwachte effecten: Nederland ging massaal aan de wandel! Door lockdowns en thuiswerken in plaats van op kantoor, werd wandelen een uitje of een welkome break. Maar corona had ook veel invloed op onze manier van werken bij Wandelnet. We ontmoetten elkaar via Teams en Zoom. Fysieke (groeps)bijeenkomsten werden vervangen door digitale momenten. Dat gold ook voor de viering van ons 40-jarig jubileum in oktober.

Download jaarverslag
Jaarverslag 2020 (2).PNG

Jubileumuitgave van 40 jaar Wandelnet

Wat was het een bijzondere ervaring om exact op de verjaardag van Wandelnet een online feestje met onze vrijwilligers te vieren. Het is fijn dat we in het digitale jaar 2020 met deze jubileumuitgave ook wat fysieks kunnen overhandigen. Een blad met leuke artikelen, inspirerende mensen, feiten en cijfers en een tijdlijn van 40 jaar Wandelnet. 

Download jubileumuitgave
Wandelnet Jubileum editie 2020.PNG

Infoblad: Liever apart en onverhard

Veel wandelaars hebben een voorkeur voor onverharde paden. Helaas zijn die er maar weinig – en waar ze wel zijn, zijn ze niet altijd toegankelijk. Goede wandelpaden zijn schaars en wandelen is gezond en leuk. Daarom streven we naar een samenhangend netwerk van voetpaden, grasbermen, fietspaden en verkeersluwe wegen voor Ommetjes vlakbij huis, dagwandelingen en meerdaagse tochten.

Download infoblad
Zonsopgang in de Leidsche Hout © Ernst Koningsveld.JPG

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?