PERSBERICHT
Amersfoort, september 2021

Nieuw Streekpad Biesboschpad

Ankie van Dijk, directeur Wandelnet (midden) overhandigt met trots de nieuwe wandelgids Biesboschpad aan Anne Koning, gedeputeerde Zuid-Holland en Hans Kuijpers, initiatiefnemer van dit nieuwe Streekpad van Wandelnet.
De feestelijke presentatie van de gids vond vrijdag 24 september plaats in en rond het BiesboschEilandmuseum.

Een ‘beweegvriendelijke omgeving’ is wat gedeputeerde Anne Koning met ruimtelijke ordening, wonen, recreatie & sport in haar portefeuille, voor ogen staat. De ontwikkeling van een dergelijk wandelpad draagt daar zeer aan bij, onderstreept ze. ,,Organisaties en vrijwilligers zijn nodig om dit mogelijk te maken en dit is een voorbeeld van een succesvolle samenwerking”. Zeker in 2021, het Jaar van de Vrijwilliger. Het Streekpad is gemarkeerd door vrijwilligers.

Ze verwees ook naar de provincies Zuid-Holland en Brabant en gemeenten Altena, Drimmelen, Geertruidenberg, Dordrecht, Oosterhout, Moerdijk en Hoeksche Waard, Rabobank die (financieel) hebben bijgedragen en daarnaast verleenden ook Staatsbosbeheer, Port of Moerdijk, Agrarische Natuurvereniging Altena Biesbosch en Biesbosch Streekfonds Beleef & Geef Biesbosch hun medewerking.  


Aantrekkelijk
Haar collega Stijn Smeulders, gedeputeerde Vrije tijd, Cultuur, Sport en Erfgoed van de provincie Noord-Brabant: ,,Met het Biesboschpad zijn we weer een aantrekkelijke lange-afstandsroute voor wandelen rijker. De route vertelt het interessante verhaal van de Biesbosch en de Sint-Elisabethsvloed van 1421 met informatie over het erfgoed in het gebied en over de strijd tegen en met het water. De cultuurhistorische identiteit van het gebied wordt versterkt door het erfgoed beter zichtbaar en beleefbaar te maken. Met dit wandelpad wordt de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid van Brabant voor eigen inwoners én voor bezoekers van buiten de provincie vergroot. Zo maken we van Brabant een fijne en leuke plek voor zoveel mogelijk mensen. Wij zijn blij dat we hieraan hebben kunnen bijdragen.”

Gert de Kok, burgemeester van Drimmelen onderstreept de woorden van gedeputeerde Smeulders en is opgetogen met het nieuwe wandelpad: ,,Een goed voorbeeld van hoe wij de recreatieve mogelijkheden in dit gebied kunnen benutten. Het is een mooie aanwinst!”


Trotse initiatiefnemer
De trotse initiatiefnemer Hans Kuijpers is blij dat er nu ook in deze regio, het gebied waar hij opgroeide, een wandelpad ligt. ,,En als je het pad loopt, blijkt ook dat het een mooi gebied is”.  Hij noemt het een toonbeeld van de strijd van de mens tegen en met het water: dijken om het water tegen te houden, maar ook gebruik van het water bijvoorbeeld door de aanleg van de spaarbekkens en daarnaast de strijd van het winnen van land op het water en het weer teruggeven.

Over de wandelgids
Woeste stormen, dijkdoorbraken en overstromingen … de Sint-Elisabethsvloed overspoelde dit jaar precies 600 jaar geleden een deel van Brabant en Holland. Het nieuwe Streekpad 18 (geel-rood gemarkeerd door vrijwilligers in beide richtingen) Biesboschpad volgt in 169 km globaal de contouren van hoever het water tijdens die vloed in 1421 kwam en voert je door de vroegere Groote Waard.

De wandelroute brengt je in etappes rond Nationaal Park de Biesbosch, het zeer waterrijke natuur- en recreatiegebied met de zoetwatergetijden, kreken en wilgenvloedbossen. De Biesbosch waar je kans hebt de zee- en visarend te spotten en knaagsporen van de bevers te zien.
Start- en eindpunt is het vestingstadje Gertruidenberg.

Kortom met dit Biesboschpad door de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant is een nieuwe parel aan de Streekpaden van Wandelnet toegevoegd. ,,En daar zijn we bijzonder trots op", stelt Wandelnet-directeur Ankie van Dijk.

Via het vestingstadje Geertruidenberg wandel je door het polderlandschap naar Hoge Zwaluwe, van Strijensas naar Dordrecht, Kop van ‘t Land en langs de Biesbosch en het Biesboschmuseum door de Noordwaard polder naar Werkendam en via Waalwijk terug naar het mooie vestingstadje Geertruidenberg. Pontjes vervoeren je tussen de 'eilanden'.

Persinformatie

Contactpersonen voor interviews

Hans Kuijpers, projectleider Biesboschpad

jbm.kuijpers@telfort.nl, 06 3025 8940

 

Tevens voor meer beeldmateriaal:

Jolanda Denekamp, communicatie Stichting Wandelnet:
jdenekamp@wandelnet.nl, 06 2004 5274 

Foto-bijschrift: Ankie van Dijk (midden), directeur Wandelnet overhandigt met trots de nieuwe wandelgids Biesboschpad aan Anne Koning, gedeputeerde Zuid-Holland en Hans Kuijpers, initiatiefnemer van dit nieuwe Streekpad van Wandelnet.

Fotocredit: Esther Kuijpers Photography.

Meer informatie en bestellen
De gids, Streekpad 18 Biesboschpad (ISBN 978992641144), is te koop in de (online) boekhandel en rechtstreeks bij Stichting Wandelnet.


Meer informatie over de route is te vinden op de routepagina over het Biesboschpad op onze website.
-in 2 richtingen geel-rood gemarkeerd in het veld
-routebeschrijvingen, routekaarten, achtergrondteksten en interessante locaties (poi’s) in de gids
-169 km, hoofdroute met 3 rondwandelingen


Wandelnet beheert 12.000 km aan Lange Afstand Wandelroutes en Streekpadroutes.

Het Streekpad Biesboschpad is financieel mede mogelijk gemaakt door onderstaande organisaties:

Logo_provincie_Zuid_Holland Logo_provincie_Noord_BrabantGemeente AltenaGemeente dordrechtGemeente DrimmelenGemeente GeertruidenbergGemeente OosterhoutLogo-gemeente-Moerdijklogo gemeente Hoeksche Waard

Biesboch Streekfondshavenbedrijf Moerdijkrabobank-logoAgrarische Natuurvereniging Altena-BiesboschLogo_Staatsbosbeheer

info@wandelnet.nl | www.wandelnet.nl
       
Bekijk online - Voorkeuren beheren of uitschrijven - Privacybeleid