Beleid t.a.v. uitlevering wandel routedata

Beleid t.a.v. uitlevering routedata

Wandelnet neemt vanaf januari 2018 deel aan de landelijke routedatabank, in nauwe samenwerking met het Fietsplatform. Daarin zijn actuele fiets- en wandelroutedata digitaal opgeslagen en op te vragen.


 Wilt u gebruik maken van de wandelroutedata? Dat kan. We hebben de voorwaarden beschreven in ons Beleid t.a.v. uitlevering routedata