Nalaten aan Wandelnet

Wandelroutes blijven beschermen

Vindt u het belangrijk dat onze wandelroutes ook in de toekomst blijven bestaan? Misschien wilt u dan overwegen om Wandelnet op te nemen in uw testament. Met een gift via uw testament helpt u mee om de kwetsbare infrastructuur van de wandelpaden te beschermen en behouden. Voor jong en oud en voor nu en later.

Hoe kunt u nalaten?

Als u wilt nalaten aan Wandelnet, dan kunt u dit vastleggen in uw testament. Nalaten kan op twee manieren. U kunt Wandelnet begunstigen met een legaat. Dit is vaak een vast geldbedrag. U kunt Wandelnet ook (mede-)erfgenaam maken. Wandelnet ontvangt dan een percentage van uw totale nalatenschap. Een testament maakt u bij de notaris. Kijk voor notarissen bij u in de buurt op www.notaris.nl.

Geen erfbelasting

Wandelnet is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we zijn vrijgesteld van erfbelasting. Zo blijft er meer over voor het beschermen en behouden van onze prachtige wandelroutes.

Logo_ANBI_FC.jpg

Statutaire gegevens

Als u Wandelnet wilt opnemen in uw testament, heeft de notaris de volgende gegevens nodig:

Stichting Wandelnet, statutair gevestigd te Amersfoort, kantoorhoudende te 3818 LB Amersfoort, Berkenweg 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 41201226.

Meer informatie?

Wilt u eerst meer weten over de mogelijkheden of over het werk van Wandelnet? Neem dan contact op met Henk van Geerenstein. Dat kan telefonisch via 033-2455549 of per email: hvgeerenstein@wandelnet.nl

Henk_van_Geerenstein_in_Buurtbosch.jpg