Belangenbehartiger Gelderland

Sinds 2014

Vlak voor zijn pensioen in 2014 hoorde Kees dat zijn collega werd gevraagd om belangenbehartiger voor Gelderland te worden. Zijn collega voelde er niets voor. Hij wilde na zijn pensioen liever als markeerder bij Wandelnet aan de slag. Maar Kees zag deze klus wel zitten. Hij was bekend in het groene wereldje, kende het gebied vanuit zijn werk en als wandelaar goed. En naast zijn vrijwilligerswerk voor Sailwise, die zeilvakanties organiseert voor gehandicapten, wilde Kees zich ook wel inzetten voor de wandelaars.

Speerpunten

Na twee noodlottige ongevallen in het afgelopen jaar is er de NS veel aan gelegen om vaart te maken met het beveiligen van de nog resterende niet-beveiligde overgangen. In Gelderland zijn erg veel van deze NABO’s (Niet Actief Beveiligde Overwegen). En daar komt heel wat bij kijken. 'Want hoe houd je deze oversteekplaatsen toch veilig open voor wandelaars en fietsers?' Kees is het eerste aanspreekpunt in de regio. 'Als je al zo lang rondloopt in dit wereldje, dan weet iedereen je wel snel te vinden.'

Lopende zaken

Naast het overleg voorvloeiend uit deze NABO’s is er de zorg voor de Veluwe. De recreatieve druk op dit kwetsbare Natura2000 gebied is groot. Daarom wordt er gewerkt aan recreatiezonering. Hiermee wordt de recreatieve verstoring van de natuur op de meest kwetsbare plekken verminderd. Verder gaat de A2 verbreed worden en ook hier lijkt (met name op de bruggen over Maas en Waal) nog te weinig oog voor de fietsers en de wandelaars. Daar zit hij (samen met de collega’s uit het Wandel Overleg Gelderland, WOG) bovenop. Maar ook andere kwesties als het verwijderen van een viaduct in de A1 bij Wilp-Achterhoek in verband met kostenbesparing zijn bij Kees in beeld.
Zowel op gemeentelijk niveau (omgevingsvisie, mobiliteitsvisie) als op provinciaal niveau (verkiezingsprogramma’s en provinciale omgevingsvisie) weet Kees te realiseren dat er ruimte is en blijft voor wandelaars. De samenwerking met Routebureau Gelderland en Landschapsbeheer is goed. Maar onmisbaar, volgens Kees, zijn toch wel alle vrijwilligers die uitvoerend werk verrichten.

Successen

De succesjes laten vaak lang op zich wachten en vragen een lange adem. Toch kan Kees er gelukkig wel een paar op het conto van het WOG schrijven. Zo is het in Lochem gelukt om het aantal spoorwegovergangen niet te laten reduceren van vier naar één, maar zijn er twee overgangen open gebleven. Winst is het ook wanneer de Provinciale Waterstaat een veilige oversteek aanlegt op een provinciale weg. Kees is überhaupt blij met de groeiende aandacht voor de wandelaars.

Geheime wandeltip

Kees is grote fan van de uiterwaarden en daar zijn er nogal wat van in Gelderland. Als geheime wandeltip zou hij de Trage Tocht Voorst-Bandijk willen noemen. 'De IJssel is niet ver weg en aan deze kant van de rivier is het nog heerlijk rustig.'

Overzicht belangenbehartigers

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?