Wandelnet | Vrijwilliger worden

Vrijwilligers

Meer dan 1.000 vrijwilligers zijn actief voor Wandelnet in verschillende functies.

Over de vrijwilligers

Bij Wandelnet zijn meer dan 1.000 vrijwilligers actief: markeerders, belangenbehartigers, bestuurders en experts. Zonder vrijwilligers kan Wandelnet haar ambities niet waarmaken. Vrijwilligers die bij Wandelnet zijn aangesloten, doen hun werk op basis van een functieomschrijving. Zo doe je het werk dat het beste bij je past en weet je van beide kanten wat er verwacht wordt. Er zijn meerdere functies: van medewerkers routekwaliteit, veldmedewerkers, padcoördinatoren, belangenbehartigers tot experts. Bekijk de openstaande vacatures of stuur een open sollicitatie naar info@wandelnet.nl

Bekijk vacatures

Veldmedewerker

Om alle markeringen te onderhouden en zo de kwaliteit van wandelroutes hoog te houden zijn er dagelijks vele vrijwilligers actief in het veld. Iedere vrijwilliger is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen wandeletappe van de route die hij/zij zelf i.s.m. Wandelnet onderhoudt.

Padcoördinator 

Om de kwaliteit van alle paden te borgen zijn er dagelijks vele vrijwilligers als padcoördinator actief. Zij zijn het aanspreekpunt voor zowel het kantoor als de vrijwilligers die deel uitmaken van de padwerkgroep. Een padcoördinator coördineert de goede gang van zaken met betrekking tot het pad, verwerkt meldingen, onderhoudt contacten met de werkgroep en houdt ontwikkelingen in de gaten.

Belangen behartigers

Belangenbehartigers zijn beleidsvrijwilligers die opkomen voor de belangen van wandelaars in hun regio. Iedere provincie heeft een provinciaal belangenbehartiger. Belangenbehartigers lossen knelpunten op en beïnvloeden het beleid van overheden.

Experts

Op tal van terreinen vraagt het wandelbelang specifieke kennis: over de Wegenwet, de barrières door spoorlijnen of nieuwe thema’s zoals gezondheid. Deze experts zijn op vrijwillige basis actief bij verschillende projecten om ons te adviseren.

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?