Vrijwilligers

Bij Wandelnet zijn meer dan 1.000 vrijwilligers actief: markeerders, belangenbehartigers, bestuurders en experts. Zonder vrijwilligers kan Wandelnet haar ambities niet waarmaken. Vrijwilligers die bij Wandelnet zijn aangesloten, doen hun werk op basis van een functieomschrijving. Zo doe je het werk dat het best bij je past en weet je van beide kanten wat er verwacht wordt. Er zijn een paar soorten vrijwilligersfuncties. 

Bekijk openstaande vacatures

Markeerder

Om alle markeringen te onderhouden en zo de kwaliteit van de routes hoog te houden zijn er dagelijks vele vrijwilligers actief in het veld. Iedere vrijwilliger heeft daarbij de verantwoordelijkheid over een eigen etappe van de route die hij/zij zelf i.s.m. Wandelnet onderhoudt.

Padcoördinator 

Om de kwaliteit van alle paden te borgen zijn er dagelijks vele vrijwilligers als padcoördinator actief. Zij zijn het aanspreekpunt voor zowel het kantoor als de vrijwilligers van de padwerkgroep. Een padcoördinator coördineert de goede gang van zaken met betrekking tot het pad, verwerkt meldingen, onderhoudt contacten met de werkgroep en houdt ontwikkelingen in de gaten.

Belangenbehartigers

Belangenbehartigers zijn beleidsvrijwilligers die opkomen voor de belangen van wandelaars in hun regio. Iedere provincie heeft een provinciaal belangenbehartiger. Belangenbehartigers lossen knelpunten op en beïnvloeden het beleid van overheden.

Experts

Op tal van terreinen vraagt het wandelbelang specifieke kennis: over de Wegenwet, de barrières door spoorlijnen of nieuwe thema’s zoals gezondheid. Op projectbasis zijn experts op vrijwillige basis actief om ons te adviseren.

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?