Rob van der Werff

Belangenbehartiger provincie Groningen

Nederlands_Kustpad_Deel_3_etappe_14.jpg

Nederlands Kustpad Deel 3

Wandelen over 268 kilometer en genieten van de terpen, wierden en kunstmatig opgeworpen woonheuvels.

Lees meer

Rob van der Werff belangenbehartiger provincie Groningen

Sinds
Ik ben nu zo'n vier à vijf jaar belangenbehartiger voor Wandelnet in de provincie Groningen. Toen ik stopte met werken, kreeg ik een mailtje van Ankie van Dijk, directeur van Wandelnet. Een week later zat ik op het kantoor in Amersfoort te praten over belangenbehartiging en snel daarna was ik aanwezig bij een bijeenkomst voor vrijwilligers. Het voelde direct goed.

Speerpunten
Ik heb drie speerpunten. Allereerst de beïnvloeding van beleid, zowel op provinciaal als op gemeentelijke niveau. Dat betekent reageren op of ideeën aandragen voor bijvoorbeeld een nota mobiliteit of vrijetijdseconomie. Of meepraten over de omgevingsvisies. Als tweede zijn er infrastructurele knelpunten die om aandacht vragen, met name bruggen en spoorwegovergangen. Als derde besteed ik tijd aan contacten; met de padcoördinatoren van Wandelnet en met andere organisaties zoals Staatsbosbeheer, het Routebureau, het Groninger Landschap, de ANWB en de Fietsersbond. Waar nodig trekken we samen op bij bepaalde projecten.

Successen
De terugkeer van de Paddepoelsterbrug ten noorden van de stad Groningen is een mooi succes. Een gedeeld succes want daarbij heb ik samengewerkt met een aantal andere belangenorganisaties. De in 2018 kapot gevaren brug werd weggehaald en leek voorgoed verloren te zijn. Door de acties, waarin Wandelnet een belangrijke rol heeft gespeeld, komt de brug nu toch terug als fiets- en voetbrug. Daarvoor is tot aan de Tweede Kamer en de minister strijd geleverd. Aan de wensen van de wandelaars wordt nu echt tegemoetgekomen, ook een goede landschappelijke inpassing van de brug is in afspraken vastgelegd.

Uitdagingen
We dachten dat we in 2019 goede afspraken hadden gemaakt met Prorail over een viertal onbewaakte spoorovergangen bij Loppersum. Een zou worden beveiligd, een zou worden vervangen door een loopbrug over het spoor, een zou worden omgeleid via een tunneltje onder het spoor en een kon gesloten worden. Maar geheel tegen de verwachtingen in zijn er nu opeens veel bezwaren vanuit het dorp tegen de plannen. Vervelend want de tijd dringt. Prorail staat onder tijdsdruk, men moet uiterlijk 2023 alle onbeveiligde overgangen beveiligen of sluiten.

Een andere belangrijke activiteit is het aansluiten van het Groningse wandelnetwerk op het Duitse wandelnetwerk, net over de grens. Vooral van Duitse kant maakt men zich daar erg sterk voor. Ook voor onze routes is het fijn. Een LAW als het Groot-Frieslandpad, dat tot aan het Duitse Leer loopt, zal er voordeel van hebben.

Tip
Eigenlijk is de hele provincie één grote geheime wandeltip. Het is een fantastisch gebied met zeven landschapstypen en de stad Groningen als de spreekwoordelijke 'kers op de taart'. En natuurlijk ook met Winsum als mooiste dorp van Nederland in 2020. Wandelaars beginnen de provincie zo langzamerhand te ontdekken. Er is dan ook een goed wandelnetwerk uitgerold in de laatste jaren. Het Groningse deel van het Noaberpad is prachtig; meanderende beekjes met onvermoede vergezichten maar ook heidevelden en bossen. Voor veel mensen is het een openbaring omdat men dit niet vermoedt in Groningen.

Rob van der Werff-1

Nieuws- en blogberichten belangenbehartiging Groningen

 1. Pieterpad_Paddepoelsterbrug_1.jpg

  12 maart 2021 om 14:00 Wandelnet

  Nieuwe wandel- en fietsbrug over Van Starkenborghkanaal

 2. Pieterpad_Paddepoelsterbrug_1.jpg

  24 november 2020 om 09:44 Wandelnet

  Gemeente Groningen wil brug over Van Starkenborghkanaal terug

 3. Pieterpad_Eenrum_Winsum_2.jpg

  4 november 2019 om 14:18 Britta Schmidt

  Wandelnet pleit voor herstel verbinding over Van Starkenborghkanaal

Bekijk alle blogs