Belangenbehartiger Limburg

Sinds 2019

Lea is sinds 2019 de belangenbehartiger in Limburg. Helemaal onbekend was de functie haar niet. Al eerder attendeerde echtgenoot Paul, donateur van Wandelnet, haar op een oproep in de nieuwsbrief. De Limburgse belangenbehartiger van destijds, Albert Melskens, zocht hulp van iemand uit Midden-Limburg. Toen Albert in 2019 werd benoemd tot bestuurslid bij het Waterschap Limburg en besloot te stoppen, vroeg Wandelnet Lea om zijn hele taak over te nemen. Dat deed ze. Sindsdien zet ze zich met veel enthousiasme in voor de belangen van wandelaars in heel Limburg.

Successen

Limburg is een langgerekte provincie en dat maakt haar werk soms lastig. Ze is daarom blij dat met de hulp van Jan Tekstra in Zuid-Limburg. Hij let vooral let op barrierewerking van wegen en spoorlijnen. In 2020 wist hij een mooi succes te boeken. De gemeente Valkenburg heropende op zijn advies een spoortunneltje waardoor even verderop een onbewaakte spoorwegovergang kon worden gesloten. Wandelaars op het Pelgrimspad maken nu gebruik van het tunneltje. Daarnaast heeft Lea regelmatig contact met coördinatoren die in Limburg actief zijn en met vertegenwoordigers van TeVoet.

Speerpunten

In Limburg heeft de belangenbehartiging te maken veel en uiteenlopende onderwerpen. Zo wordt de verbreding van de A2 bij Born gevolgd. Het viaduct zal er een tijd uitliggen waardoor het Pelgrimspad een omleiding zal moeten krijgen. Dan is er ook de dijkversterking in Noord- en Midden-Limburg die gevolgen zullen hebben voor het Maas-Niederrheinpad en voor het wandelknooppuntennetwerk in Noord- en Midden-Limburg. De meeste tijd besteed Lea echter aan de gemeentelijke omgevingsvisies. Ze zoekt actief contact met de betrokken ambtenaren en biedt de bij Wandelnet aanwezige kennis aan om zo het wandelen zoveel mogelijk een plek te geven in de plannen.

Uitdagingen

Een van de grootste uitdagingen in Limburg is het spreiden van de recreatiedruk. In Zuid-Limburg is het op mooie dagen erg druk op de bekende plekken langs de Geul en de Gulp. Lea wijst wandelaars graag op de mooie wandelmogelijkheden elders in de provincie. In Noord- en Midden-Limburg zijn er prachtige gebieden waar nog in alle rust veel moois is te ontdekken. De provinciepagina is voor Lea een perfecte mogelijkheid om die minder bekende delen van Limburg in beeld te brengen.

Geheime wandeltip

Haar geheime tip? Schwalmbruch, een wandelroute van 'Water.Wandel.Wereld' in het Grenspark Maas-Swalm-Nette. Een wandeling van 15 km langs vochtige weiden en poelen, op de grens van Nederland en Duitsland. En het gebied rond Monfort, net even ten zuiden van Roermond waar je met het knooppuntennetwerk van Midden-Limburg je wandeling zo lang maakt als je zelf wilt.

Overzicht belangenbehartigers

Blijf op de hoogte!

Eéns per maand stuurt Wandelnet een nieuwsbrief. Daarin vind je wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?