Lea Monod De Froideville

Belangenbehartiger in de provincie Limburg

Ktijtlandpad_etappe_3.jpg

Wandel over het Krijtlandpad

Het 90 kilometer lange Krijtlandpad biedt wandelaars alles wat het Zuid-Limburgse heuvelland zo aantrekkelijk maakt.

Lees meer

Sinds 2019
Lea is sinds 2019 de belangenbehartiger in Limburg. Helemaal onbekend was de functie haar niet. Al eerder attendeerde echtgenoot Paul, donateur van Wandelnet, haar op een oproep in de nieuwsbrief. De Limburgse belangenbehartiger van destijds, Albert Melskens, zocht hulp van iemand uit Midden-Limburg. Toen Albert in 2019 werd benoemd tot bestuurslid bij het Waterschap Limburg en besloot te stoppen, vroeg Wandelnet Lea om zijn hele taak over te nemen. Dat deed ze. Sindsdien zet ze zich met veel enthousiasme in voor de belangen van wandelaars in heel Limburg.

Successen
Limburg is een langgerekte provincie en dat maakt haar werk soms lastig. Ze is daarom blij dat met de hulp van Jan Tekstra in Zuid-Limburg. Hij let vooral let op barrierewerking van wegen en spoorlijnen. In 2020 wist hij een mooi succes te boeken. De gemeente Valkenburg heropende op zijn advies een spoortunneltje waardoor even verderop een onbewaakte spoorwegovergang kon worden gesloten. Wandelaars op het Pelgrimspad maken nu gebruik van het tunneltje. Daarnaast heeft Lea regelmatig contact met coördinatoren die in Limburg actief zijn en met vertegenwoordigers van TeVoet.

Speerpunten
In Limburg heeft de belangenbehartiging te maken veel en uiteenlopende onderwerpen. Zo wordt de verbreding van de A2 bij Born gevolgd. Het viaduct zal er een tijd uitliggen waardoor het Pelgrimspad een omleiding zal moeten krijgen. Dan is er ook de dijkversterking in Noord- en Midden-Limburg die gevolgen zullen hebben voor het Maas-Niederrheinpad en voor het wandelknooppuntennetwerk in Noord- en Midden-Limburg. De meeste tijd besteed Lea echter aan de gemeentelijke omgevingsvisies. Ze zoekt actief contact met de betrokken ambtenaren en biedt de bij Wandelnet aanwezige kennis aan om zo het wandelen zoveel mogelijk een plek te geven in de plannen.

Uitdagingen
Een van de grootste uitdagingen in Limburg is het spreiden van de recreatiedruk. In Zuid-Limburg is het op mooie dagen erg druk op de bekende plekken langs de Geul en de Gulp. Lea wijst wandelaars graag op de mooie wandelmogelijkheden elders in de provincie. In Noord- en Midden-Limburg zijn er prachtige gebieden waar nog in alle rust veel moois is te ontdekken. De provinciepagina is voor Lea een perfecte mogelijkheid om die minder bekende delen van Limburg in beeld te brengen.

Geheime wandeltip
Haar geheime tip? Schwalmbruch, een wandelroute van 'Water.Wandel.Wereld' in het Grenspark Maas-Swalm-Nette. Een wandeling van 15 km langs vochtige weiden en poelen, op de grens van Nederland en Duitsland. En het gebied rond Monfort, net even ten zuiden van Roermond waar je met het knooppuntennetwerk van Midden-Limburg je wandeling zo lang maakt als je zelf wilt.

Lea Monod De Froideville - 3.jpeg

Nieuws- en blogberichten belangenbehartiging Limburg

  1. Tunneltje_Kerkrade_1.jpg

    3 februari 2020 om 08:50 Wandelnet

    Actie Wandelnet en Fietsersbond zorgt voor behoud tunneltje Kerkrade

  2. Tunneltje_Schin_op_Geul.png

    10 juli 2019 om 15:47 Britta Schmidt

    Oud spoortunneltje in Limburg vervangt onbewaakte overgangen

Bekijk alle blogs