Oproep: goede voorbeelden loopvriendelijke (her)inrichting van straten

Oproep: goede voorbeelden loopvriendelijke (her)inrichting van straten

29 mei 2024 - Wandelnet

Na het succes van de inspiratiebundel ‘Bewandelbaar landschap’ werken Annemieke Molster en Sandra Schuit, in opdracht van Wandelnet, aan een nieuwe bundel vol met inspirerende voorbeelden van loopvriendelijke (her)inrichting van straten in steden en dorpen. Deze nieuwe inspiratiebundel is bedoeld om gemeenten en professionals in stedenbouw en mobiliteit te inspireren en zo Nederland mooier te maken voor wandelaars. We zijn nog op zoek naar een aantal goede voorbeelden. Help je mee?

Voor en na.png

Foto: voor- en nasituatie in Gent

We willen natuurlijk de beste voorbeelden opnemen en vragen daarom jouw hulp! Ken je een goed voorbeeld waarbij de situatie voor voetgangers in een stad of dorp is verbeterd, dan horen we dat heel graag. 

Het gaat ons om de volgende typen projecten:

 1. Verbetering van het netwerk van looproutes
  Bijvoorbeeld door missende schakels in te vullen, door looproutes en groenstructuren op elkaar af te stemmen of door langere routes door de stad zo vorm te geven dat deze herkenbaar zijn.

 2. Fijnmaziger loopnetwerk
  Bijvoorbeeld door het creëren van doorsteken, het realiseren van bruggen of tunnels of het openstellen van routes over grootschalige (privé) terreinen.

 3. Verbetering van de oversteekbaarheid van wegen
  Zoals een veilige zebra 2.0, door herkenbaarheid van de looproute in materialisering of door (het toepassen van) bijzondere verkeersregelinstallaties.

 4. Heringerichte wegen en straten
  In ieder geval de volgende typen zullen aan bod komen:
  • Oude stadsradiaal (historische verbinding tussen de binnenstad en omliggende kernen)
  • Woonstraat of ontsluitingsweg in een naoorlogse woonwijk
  • Woonerf
  • Dorpsstraat
  • Schoolstraat

Let op: we zoeken recente voorbeelden, gerealiseerd in de afgelopen 10 jaar.

Hoe kun je jouw voorbeeld insturen?

Stuur ons uiterlijk vrijdag 14 juni een beschrijving van het project, inclusief foto's en eventueel aanvullende documentatie naar Frank Hart, coördinator belangenbehartiging via fhart@wandelnet.nl. Vermeld duidelijk de locatie, de betrokken partijen, en een korte uitleg van de impact op de loopvriendelijkheid. Komt jouw voorbeeld in de publicatie terecht, dan ontvang je uiteraard een exemplaar van de inspiratiebundel.

Voorbeeld insturen

Alvast bedankt voor je bijdrage aan een mooier en loopvriendelijker Nederland!

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?