Afgesloten Paden | De Wegenwet

De Wegenwet

De Wegenwet bepaalt wanneer een weg openbaar is en wanneer deze mag worden afgesloten.

De Wegenwet regelt het ontstaan en het verloren gaan van openbare wegen. Ook regelt de wet de gevolgen van de openbaarheid van een weg, zoals het behoud van deze openbaarheid en het beheer en onderhoud van deze wegen. Binnen de wegenwet is ook geregeld dat een eigenaar niet zomaar een weg mag afsluiten. Op de gemeentelijke ‘wegenlegger’ staan de wegen die sowieso openbaar zijn. Daarnaast wordt volgens de Wegenwet  een weg openbaar als:

  • De weg 30 jaar voor iedereen toegankelijk is.
  • De weg 10 jaar voor iedereen toegankelijk is en wordt onderhouden door de overheid.
  • De eigenaar stelt dat de weg openbaar is.

Wanneer een eigenaar een voorheen openbare weg voor iedereen wil afsluiten kan dat dus alleen wanneer de weg niet al 30 jaar voor iedereen toegankelijk is, of wanneer deze weg nog geen 10 jaar voor iedereen toegankelijk is terwijl het onderhoud van de weg bij de overheid ligt. Wanneer één van deze dingen wel opgaat, mag de weg niet zomaar weer privé worden.

Echter, zijn niet alle paden en wegen een weg in de zin van de Wegenwet. Volgens de wet is een weg als het gaat om: verkeersbanen die een functie vervullen ten behoeve van het afwikkelen van het openbare verkeer en die derhalve naar hun aard en functie een grote, onbepaalde publieksgroep dienen'. Dit houdt dus in dat een pad dat uitsluitend gebruikt wordt voor recreatie niet onder de definitie van weg valt zoals de Wegenwet deze formuleert.

Wanneer een eigenaar een pad afsluit moet er dus worden aangetoond dat het om een weg gaat in de zin van de Wegenwet en dat er aan één van de voorwaarden voor openbaarmaking is voldaan. Wandelnet zet zich in om dit aan te tonen in het geval dat een eigenaar niet bereid is het pad open te stellen.

Hieronder zijn een aantal links te vinden naar relevante pagina’s en artikelen omtrent de Wegenwet.

Meer over de WegenwetBospaden volgens de WegenwetOverpad en de Wegenwet

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?