Betuwepad (SP 21) | Klompenpaden als basis voor het Streekpad

Klompenpaden: basis voor het Betuwepad

Wandelnet is gesprek met Erik van Eek, projectleider bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland.

Het Betuwepad en de Klompenpaden

‘Ik kan het niet genoeg benadrukken: een Klompenpad is echt iets anders dan een Streekpad, het is een route plus een verhaal’. Het zijn niet zijn eerste woorden maar ze worden gedurende ons gesprek nog een paar keer herhaald. Aan het woord is Erik van Eek, projectleider bij Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), waar de Gelderse klompenpaden ontwikkeld en beheerd worden. 

Bekijk het Betuwepad

Erik noemt zichzelf meer participatief routeontwikkelaar maar is ook verantwoordelijk voor het beheer van de bestaande paden. Doel is de zorg voor streekeigen agrarisch cultuurlandschap; het landschap gemaakt door voorgaande generaties. Van streek tot streek zijn er verschillen en zijn het dragers van erfgoed en biodiversiteit. Dat is een hele volzin, maar belangrijk is dat het verhaal in de Achterhoek anders zal zijn dan in de Betuwe. Elke streek zijn eigen kenmerken, zijn eigen geschiedenis, met eigen Klompenpaden.

Aanleiding
De aanleiding van ons gesprek is zijn betrokkenheid bij de ontwikkeling van het Betuwepad. De basis van dit nieuw te ontwikkelen meerdaagse Streekpad is een 11-tal Klompenpaden. En daar weet Erik alles over te vertellen. Het initiatief voor het Betuwepad komt van de voormalige burgemeester van Buren, Jan de Boer. Als wandelaar wist hij dat de Betuwe als een van de weinige regio’s nog geen meerdaags wandelpad kende. Dat moest maar eens veranderen. De Betuwe moest op de kaart! Samen met Wandelnet wist hij al snel sponsors te vinden en kon het project van start. Ik vraag Erik om een interview nadat ik al met Patty van Ziel, de nieuwe padcoördinator van het Betuwepad, heb gesproken. Zij heeft me de schoonheid van de Betuwe laten zien. Van Erik wil ik weten wat het Klompenpad zo uniek maakt.

Ontwikkeling
Erik is een gedreven en enthousiast verteller. “Het beste zijn de kenmerken samen te vatten als volgt: bij het Klompenpad is wandelen niet het doel maar slechts een middel om het doel te bereiken. Het doel is het beleefbaar maken van de omgeving en vooral het landschap met een verhaal over ecologie, over geschiedenis. Een Klompenpad ontstaat altijd vanuit de behoefte van de buurt zelf, financiering komt van gemeente en provincie.” De dorpsraad (of een belangenvereniging) klopt dan bij hem aan. Men denkt alles al voorbereid te hebben. ‘Alleen de paaltjes hoeven nog maar in de grond, 6 maanden, en dan is het hier geregeld’. Erik gaat nooit tegen zo’n uitspraak in, hoewel hij uit ervaring weet dat zo’n proces van idee naar uitvoering vaak al gauw 1,5-2 jaar in beslag neemt. Het zou de enthousiaste buurtbewoners op voorhand afschrikken. Erik laat de buurtbewoners met hun verhalen komen, met foto’s en met de historie, m.a.w. met het verhaal achter de wens van zo’n buurtommetje. Pas daarna worden dan de bijzondere punten op de kaart gezet en kan een route worden uitgestippeld. Ook het overleg met de particuliere eigenaren gebeurt in eerste aanleg door de betrokkenen. Ze kennen elkaar vaak immers al. Pas als zo’n eigenaar medewerking overweegt schuift Erik als professional en afvaardiging van Stichting Landschapsbeheer Gelderland aan. De op één na laatste stap is het vastleggen van de afspraken voor 5 jaar, zoals de openstelling tussen specifieke tijdstippen, het niet plukken van bloemen, het niet toestaan van honden (op particuliere grond vaak ook niet aan de lijn), de inrichting, de speciale markering met paaltjes en de spelregels. De laatste stap is het regelen van de maandelijkse controle op de route: het opruimen van rommel en het checken van de markering. Per toerbeurt neemt een van de buurtgenoten deze taak op zich. Tenslotte wordt het pad dan feestelijk met dorpsraad en gemeente geopend. Een klompenpad wordt gedragen door de betrokkenheid van de directe omgeving. Het was immers hun plan en hun wens.

Samenwerking
Stichting Landschapsbeheer Gelderland werkt graag en veel samen met Wandelnet. Want naast het eigen karakter van de Klompenpaden gaat het ook bij de paden van Wandelnet om het genieten van wandelen in de natuur.

Naar de Klompenpaden 

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?