Workshop Routedatabank

Workshop Routedatabank

15 mei 2019 - Wandelnet

In mei organiseerde Wandelnet samen met het Fietsplatform en Wielersportbond NTFU een visieworkshop routedatabank. Het is een stap in de richting van het nieuwe Visiedocument Routedatabank dat naar verwachting dit najaar klaar zal zijn.

Workshop_Routedatabanken.jpg

In totaal 25 deelnemers, van databeheerders tot datagebruikers, kwamen bijeen in Utrecht: vertegenwoordigers van routebureaus, provincies, Rijk, onderzoek en onderwijs en productontwikkelaars  zoals cartografen en appbouwers. Gedurende de hele dag stond de vraag  “hoe kunnen we het mooie product dat de routedatabank is, verder uitbouwen?” centraal. De routedatabank is een distributiemiddel voor routedata en ontsluit gegevens over fiets- en wandelroutes aan overheden, routebureaus en productontwikkelaars.

Fietsen, paardrijden en varen

De landelijke organisaties voor de fietsroutes en wandelroutes, Fietsplatform en Wandelnet, werken al samen in de routedatabank. In het plenaire gedeelte van de dag werd duidelijk dat meer organisaties zullen aansluiten. De Wielersportbond NTFU sorteert voor op deelname en werkt al mee aan de ontwikkeling. Naar verwachting zullen de mountainbikeroutes van de NTFU op korte termijn volgen. De ruiterroutes van de KNHS staan ook op de nominatie om toegevoegd te worden. Waterrecreatie Nederland staat positief tegenover het opnemen van hun vaarroutes maar moet eerst onderzoeken of het praktisch haalbaar is.

Update visiedocument

Later op de dag werd in deelworkshops verder gesproken over drie thema’s: de kwaliteit van routedata, de verrijking (aanvulling) van routedata en open data. De conclusies uit de discussies leverden een goede input voor het nog op te stellen, nieuwe Visiedocument Routedatabank.

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?