MeldpuntWandelen eventjes offline.

MeldpuntWandelen eventjes offline.

21 november 2019 - Wandelnet

Een korte periode kunnen er geen meldingen worden gedaan. 

Meldpunt_Instagram_clean_2.jpg

Momenteel werken we samen met Fietsplatform aan een nieuw meldsysteem. Het gezamenlijke meldsysteem vervangt straks het bestaande BordjeWeg en MeldpuntWandelen. Voor jou als fietser en wandelaar betekent dat nog meer gemak: één (mobiele) website voor alle meldingen! Om dit mogelijk te maken zijn BordjeWeg en MeldpuntWandelen vanaf morgenochtend uit de lucht. Begin december zal het gezamenlijk meldpunt onder een nieuwe naam online gaan en kunnen er weer meldingen gedaan worden. We houden je op de hoogte.

Mocht u een melding hebben, dan vragen wij u om deze vanaf begin december in het nieuwe systeem in te voeren.