Bindert Kloosterman vecht voor regeling Boerenlandpaden Friesland

Bindert Kloosterman vecht voor regeling Boerenlandpaden Friesland

11 mei 2020 - Britta Schmidt

Over het land van een boer mogen wandelen zonder dat er een openbaar pad is. Dat zijn ‘boerenlandpaden’.  Het zijn voor wandelaars unieke, vaak onverharde paden langs akkers en weilanden. Bindert Kloosterman, provinciaal belangenbehartiger in Fryslan en padcoördinator van het Groot-Frieslandpad, vecht al jaren voor een goede regeling voor deze paden in zijn provincie. Om bestaande  boerenlandpaden in stand te houden en nieuwe tot stand te brengen. Door zijn initiatief lijkt het er op dat er in Friesland weer een nieuwe regeling komt. 

bindert kloosterman boerenlandpad waskemeer 1.jpg

Schakels in wandelnetwerken

De ooit zo succesvolle landelijke regeling voor boerenlandpaden stopte enkele jaren geleden. Het was Bindert Kloosterman een doorn in het oog. Boerenlandpaden zijn vaak een essentiële schakel in een wandelnetwerk of een route. Het pad is meestal maar bescheiden, maar het belang is des te groter. Bindert: “Een goede samenwerking met de boeren is noodzakelijk. Met een Boerenlandpadenregeling krijgt de boer per strekkende  meter een vergoeding voor derving van inkomsten en voor eventuele aangebracht voorzieningen zoals een overstapje of een bruggetje. Daarnaast regelt het ook een aansprakelijkheidsverzekering voor als er bijvoorbeeld iets met het  vee of met een wandelaar gebeurt op het pad.” 

Luister naar het interview met Bindert op Omrop Fryslan.

Politiek positief

Voorjaar 2019 ging Bindert de politieke partijen in Friesland langs met de vraag of ze een regeling voor boerenlandpaden in hun verkiezingsprogramma wilden opnemen. De Christen Unie pakte het idee op, zette het in het verkiezingsprogramma en diende dit voorjaar bij de behandeling van de Nota Vrije Tijdsecononomie een motie Boerenlandpaden in. In de  motie werd GS wordt opgeroepen om een regeling uit te werken.  De motie werd aangenomen, GS antwoordde positief: “De paden passen goed bij de koers van de provincie en de belangstelling van de recreant en daarom wil ik u toezeggen dit te onderzoeken. Samen met Recreatieschap Marrekrite (beheerder van het wandelknooppuntennetwerk) en Wandelnet zal de provincie dit jaar kijken naar de mogelijkheden voor de boerenlandpaden en de kerkpaden en u hierover voor het eind van het jaar berichten”. 

Paden in beeld brengen

Bindert: “Met deze toezegging is er nog geen nieuwe regeling, maar alle seinen staan wel op groen om verder te werken. Het is nu zaak om samen met de Marrekrite en de ambtenaren van de provincie tot een goed voortel te komen. We moeten samen eerst de paden in beeld te brengen en categoriseren in wel/niet  een recreatieve functie, wel/niet openbaar zijn enz. Daarnaast moeten we kijken of er nieuwe paden wenselijk zijn om zo verbindingen tussen gebieden te kunnen maken”.  

Friese Woudenpad

Bindert schat het uiteindelijk om maximaal 50 km pad zal gaan. “Een pad dat in de nieuwe regeling zou thuishoren is het pad tussen Aalsum en Hiaure, iets boven Dokkum. Dit pad moet ook onderdeel blijven van de LAW 1-1 Friese Woudenpad , de variant A van Holwerd naar Dokkum”. 

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?