Factsheet met alle onderzoeksresultaten: Wandelen in coronatijd

Factsheet met alle onderzoeksresultaten: Wandelen in coronatijd

18 mei 2020 - Wandelnet

Uit onderzoek van Stichting Wandelnet blijkt dat 72% van de respondenten vaker een rondje loopt vanuit huis dan voor de coronacrisis. De belangrijkste redenen om te gaan wandelen zijn om fit en gezond te worden of te blijven, voor ontspanning en om ‘er even tussenuit’ te gaan. Bijna iedereen geeft aan nog te wandelen, slechts 2% doet dat niet meer. Voornamelijk omdat zij aangeven moeite te hebben om 1,5 meter afstand te houden of ze vinden dat anderen niet voldoende ruimte geven. Op 22 april hebben we de highlights uit dit eerste onderzoek gecommuniceerd. Hieronder presenteren we alle onderzoeksresultaten uit april in een factsheet. In augustus voert Wandelnet  een tweede onderzoek uit, waarover we later meer kunnen melden.

Vooral in de eigen omgeving
Het grootste deel (59%) van de wandelaars wandelt alleen in de eigen omgeving. De rest wandelt (ook) in andere gebieden.

Vaak met gezinsleden
Wandelaars wandelen vooral met gezinsleden/huisgenoten (62%) of alleen (56%). Ongeveer één op de vijf wandelaars wandelt (ook) met niet-huisgenoten.

Motieven
De belangrijkste redenen om te gaan wandelen zijn: fit en gezond worden/blijven (86%), ontspanning (72%) en  ‘er even tussenuit’ (64%). Uit onderzoek van 2015 bleek de top 3 van redenen om te wandelen: fit en gezond worden/blijven (77%), natuurbeleving (70%) en ontspanning (69%).

Invloed corona-maatregelen op wandelgedrag
Vanwege de corona-maatregelen loopt 72% van de respondenten vaker een ommetje vanuit huis. Ruim vier op de tien wandelaars (44%) maakt minder vaak een lange(re) wandeling. Vier op de 10 wandelaars (41%) blijft vooral thuis vanwege de risico’s.

Hoe bevalt het wandelen in de eigen omgeving?
84% van de wandelaars vindt de eigen woonomgeving aantrekkelijk om een rondje te lopen. 44% van de wandelaars ontdekt door het wandelen veel leuke plekken dichtbij huis en 36% geeft aan juist uitgekeken te raken op de eigen omgeving. 14% vindt het te druk voor een ontspannen wandeling met 1,5 meter afstand tot elkaar. Van degenen die in de binnenstad wonen, vindt 22% het te druk. Meer ervaringen lees je in de diagram hieronder.

Het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door De Afdeling Onderzoek. Vragen zijn verspreid via sociale media. Tussen 16 en 23 april 2020 hebben 581 respondenten aan het onderzoek meegedaan


We hebben bovenstaande informatie en afbeeldingen verwerkt in een handige factsheet 'Wandelen in coronatijd'.

#Rondje lopen
Omdat wandelen leuk en gezond is, stimuleert Wandelnet via de online campagne #rondjelopen mensen om de schoenen aan te trekken en vanuit huis of in de regio een rondje te lopen. Op www.wandelnet.nl/rondjelopen staan tips en ervaringen voor een veilige en leuke manier om een rondwandeling te maken. Want in beweging blijven heeft zowel fysieke als mentale voordelen.

Lees meer over