Alle aanwezige wandelnetwerken in de databank en routeplanner

Alle aanwezige wandelnetwerken in de databank en routeplanner

24 september 2020 - Wandelnet

We zijn hard op weg naar een databank, routeplanner en meldpunt met landelijke dekking. Vanaf het najaar van 2019 hebben we Friesland, Groningen, delen van Drenthe, Overijssel, delen van de Veluwe, oostelijk Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg toegevoegd aan onze planner en daarmee gekoppeld aan de routedatabank en het meldpunt.

Kaart_Routenetwerken.jpg

Hard op weg naar een databank, routeplanner en meldpunt met landelijke dekking

Sinds 2015 publiceren we diverse wandelnetwerken in de planner van Wandelnet en de bijbehorende app; allereerst sloten Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht-west, Lunteren, Rivierenland, Achterhoek, en De Wolden in Drenthe aan. Vanaf begin 2018 zijn de wandelnetwerken ook in de routedatabank (distributie instrument voor routedata in Nederland) opgenomen. Ze vormen een bron voor overheden en semipublieke organisaties voor beleidsdoeleinden. En sinds een half jaar ook voor consumententoepassingen (alleen met de regio’s, die toestemming voor open data hebben gegeven).

Met de opbouw van een nieuw geo-informatiesysteem, waarin we in hoge mate automatisch de brondata van de regionale wandelnetwerken kunnen samenvoegen, hebben we onze landelijke wandelnetwerkplanner en -app steeds verder uitgebreid. Sinds deze maand staan alle beschikbare wandelnetwerken van Nederland in onze planner. De regio’s die hun netwerk nog aan het (door)ontwikkelen zijn, hebben allen toegezegd ons de data te leveren, als er een nieuw gedeelte van hun netwerk is opgeleverd.

Doordat we in ons nieuwe geo-informatiesysteem alle data zo veel mogelijk koppelen, komen wijzigingen die in ons systeem zijn doorgevoerd voor de routeplanner, ook in de routedatabank, meldpunt, Publieke Dienstverlening Op de Kaart (PDOK) en Atlas Leefomgeving. Veel beleids- en consumentenorganisaties hebben hun systemen weer gekoppeld met onze routedata-server, zodat zij altijd actuele data van de wandelnetwerken beschikbaar hebben.

Voor wandelaar op weg naar een landelijk dekkende planner, app en meldpunt

De wandelaar heeft één plek (wandelnet.nl) waar hij/zij een landelijke routeplanner en daarnaast een app met alle actuele landsdekkende wandelnetwerken kan vinden. En een landelijk meldpunt, waar hij meldingen over routes kan doen over zowel wandelnetwerken als LAW’s, Streekpaden en NS-wandelingen. Aan de achterkant van het meldpunt zorgt het systeem, dat de melding bij de juiste beherende instantie terecht komt. De wandelaar kan volgen hoe zijn/haar melding wordt afgehandeld. Verder is de routeplanner en het meldpunt geïntegreerd in de regio sites van de routebureaus.

Weer diverse wandelnetwerken toegevoegd

Wandelnet onderhoudt contacten met alle regionale routebureaus of andere beheerders van wandelnetwerken. Vanaf het najaar van 2019 hebben we Friesland, Groningen, delen van Drenthe, Overijssel, delen van de Veluwe, oostelijk Utrecht, Zeeland, Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg toegevoegd aan onze planner en daarmee gekoppeld aan de routedatabank en het meldpunt.

Een belangrijke bron voor overheids- en zakelijke partners

Via de routedatabank gebruiken ca. 190 beleidsorganisaties en ca. 25 organisaties voor consumententoepassingen (planners, apps, gedrukte kaarten) de wandel- en fietsdata die we publiceren namens alle regionale routepartners. Onder de beleidsorganisaties bevinden zich provincies, gemeenten, rijksdiensten, regionale routebeheerders, waterschappen, onderwijsinstellingen, veiligheidsregio’s, landschapsarchitecten, stedenbouwkundige bureaus en internationale partners. Zij gebruiken de data voor beleid, beheer, onderzoek en planvorming (m.n. gebiedsontwikkeling). De veiligheidsregio’s gebruiken de routedata voor hun meldkamers.
Onder de organisaties voor consumententoepassingen bevinden zich namen als Falk, ANWB, Here (auto- en e-bike navigatie), Apple Maps, Open Street Maps, Topo GPS en RouteYou. Via de PDOK en de Atlas Leefomgeving bereiken we nog eens ca. 10.000 unieke gebruikers per maand, die de data kunnen raadplegen en kunnen combineren met andere (overheids-)informatie.
De routedatabank is een samenwerkingsverband van Wandelnet en Fietsplatform.

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?