Factsheet Wandelen in coronatijd, zomerpeiling 2020

Factsheet Wandelen in coronatijd, zomerpeiling 2020

15 oktober 2020 - Wandelnet

Uit een zomerpeiling van Stichting Wandelnet blijkt dat 66% van de respondenten dit jaar meer is gaan wandelen. 43 % wandelde voorheen niet of nauwelijks. 69% wandelt zowel in eigen omgeving als in andere gebieden. Aan het begin van de coronacrisis was dat vooral vanuit huis. De belangrijkste redenen om te gaan wandelen zijn om fit en gezond te worden of te blijven, voor ontspanning en natuurbeleving. In april hielden we een eerste peiling tijdens de intelligente lockdown. In de zomer hebben we opnieuw een vragenlijst verspreid over het wandelgedrag tijdens de coronacrisis en specifiek tijdens de vakantie. 772 respondenten deden mee aan het onderzoek. In dit bericht en in een factsheet presenteren we de belangrijkste uitkomsten en vergelijken die (waar mogelijk) met de cijfers uit ons eerste onderzoek in april.

In eigen omgeving en in andere gebieden

In het voorjaar wandelde meer dan de helft (59%) alleen in de eigen omgeving. Inmiddels wandelt ruim twee derde (69%) zowel in de eigen omgeving als in andere gebieden (voorjaar 37%).

Corona plaats.PNG

Vooral met gezinsleden/huisgenoten of alleen

Wandelaars gaan vooral met gezinsleden/huisgenoten (62%) of alleen (62%) op pad. 38% van de wandelaars gaat vanaf de zomer (ook) met niet-huisgenoten op pad (voorjaar 22%).

Corona met wie.PNG

Motieven

De belangrijkste redenen om te gaan wandelen zijn: fit en gezond worden/blijven (81%), ontspanning (79%) en natuurbeleving (74%). De groep die aangeeft voor de gezelligheid (als sociale activiteit) te gaan wandelen is gegroeid van 25% in het voorjaar naar 36% in de zomer.

Corona waarom.PNG

Invloed corona-maatregelen op wandelgedrag

Er wordt meer gewandeld. 66% van de respondenten heeft door de corona-maatregelen meer gewandeld dan in een normaal jaar. 43% is in deze tijd begonnen met wandelen terwijl ze voorheen zelden of nooit wandelden.

Corona gedrag.PNG

Hoe bevalt het wandelen in de eigen omgeving?

Ruim de helft van de wandelaars (53%) ontdekt door het wandelen in tijden van corona veel leuke plekken dichtbij huis. De keerzijde is dat 34% ook wel wat uit gekeken raakt op de eigen omgeving. Sinds het OV weer gebruikt mag worden voor niet noodzakelijke reizen gaat 15% van de respondenten vaker buiten de eigen omgeving wandelen.

Corona hoe bevalt.PNG

Wandelen in de vakantie

Het grootste deel van de respondenten (84%) had afgelopen zomer vakantieplannen. 45% had een wandel vakantie gepland (12% een trektocht en 33% vakantie met dagwandelingen).

Corona in vakantie.PNG

Effect corona op vakantieplannen

Voor 71% van de respondenten heeft corona effect gehad op de vakantieplannen. Bijna de helft (47%) gaf aan voor een (wandel)vakantie in Nederland te hebben gekozen in plaats van in het buitenland.

Corona vakantieplannen.PNG

Het onderzoek
Het onderzoek is uitgevoerd door De Afdeling Onderzoek. Vragen zijn verspreid via sociale media en aan de respondenten die zich in april hebben aangemeld voor ons wandelpanel. Tussen 3 augustus en 20 september hebben 772 respondenten aan het onderzoek meegedaan.

We hebben bovenstaande informatie en afbeeldingen verwerkt in een handige factsheet 'Wandelen in coronatijd'.

Voor geïnteresseerden hebben we ook de factsheet van het eerdere onderzoek tijdens de intelligente lockdown in het voorjaar.

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?