Tweede Kamer wil actieve rol van het Rijk op fiets- en wandelnetwerken

Tweede Kamer wil actieve rol van het Rijk op fiets- en wandelnetwerken

20 november 2020 - Wandelnet

Gezamenlijke landelijke lobby van Fietsersbond, Wandelnet en Fietsplatform heeft z’n vruchten afgeworpen. Op 17 november is in de Tweede Kamer in grote meerderheid een motie aangenomen voor betere borging van de fiets- en wandelnetwerken in de Nationale Omgevingsvisie  (NOVI). Henk van Gerven (SP) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) dienden een motie in. De Kamer onderschrijft hiermee het belang van de recreatieve fiets- en wandelnetwerken als essentiële kwaliteitsdragers voor de fietser en wandelaar en dringt er bij het Rijk op aan zich daar actief voor in te zetten.

routenetwerken.jpg
De motie werd ingediend omdat het parlement de afgelopen tijd debatteerde over de Nationale Omgevingsvisie. Daarin is weliswaar opgenomen dat het Rijk de landelijke fiets- en wandelnetwerken van nationaal belang acht, maar onduidelijk was hoe ze dat dan wilde waarmaken. In de nu aangenomen motie staat aangegeven dat dit onder andere zou moeten door het formuleren van duidelijke, landelijke kwaliteitskaders. Daarnaast zou het Rijk actief met provincies en gemeenten moeten gaan samenwerken om knelpunten in de netwerken, zoals barrières door spoor- water- en autowegen, op te lossen. Met deze opdracht van de Tweede Kamer gaat de minister daarmee nu aan de gang.

Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het Kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in september 2020 vastgesteld en de Tweede Kamer heeft daarover in oktober/november overlegd met de regering. In deze NOVI wordt veel aandacht besteed aan fietsen en wandelen en andere vormen van actief bewegen.

Wandelen in de NOVI

In de NOVI worden drie manieren van wandelen onderscheiden:
  • Wandelen ter bevordering van de gezondheid van mensen.
  • Wandelen als een vorm van vervoer om naar een winkel, een school, op bezoek te gaan.
  • Wandelen als sportieve activiteit, vooral in het landelijk gebied.
Vergeleken met eerdere rijksnota’s is er beduidend meer aandacht gekomen voor wandelen. Het is echter wel allemaal nog veel goede voornemens en veel zaken worden nog uitgewerkt. Vaak zijn daarbij vooral andere overheden (inclusief de waterschappen) aan zet of moet het rijk zaken nog oppakken met andere partijen.  Voor iedereen die meer wil weten over hoe wandelen in de NOVI is opgenomen heeft Wandelnet een samenvatting gemaakt die is op te vragen bij Frank Hart

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?