4 juni 2022: actiedag tegen sluiting spoorwegovergang Zuidlopsterweg

4 juni 2022: actiedag tegen sluiting spoorwegovergang Zuidlopsterweg

30 mei 2022 - Wandelnet

Een eeuwenoud kerkepad in Loppersum dreigt verloren te gaan. Ondanks de cultuurhistorische waarde van het voetpad lijken ProRail en de gemeente Eemsdelta niet voornemens dit pad te behouden. De Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) op de Zuidlopsterweg moet sluiten.

NABO Zuidlopsterweg.jpg

Foto: De Niet Actief Beveiligde Overweg op de Zuidlopsterweg

Op zaterdag 4 juni organiseert De Werkgroep Zuiderlopsterweg/Gerichtsweg een actiedag die de Zuidlopsterweg weer eens goed op de kaart moet zetten. Weer eens, want dit eeuwenoude kerkepad staat natuurlijk al heel lang op de kaart. De Zuiderlopsterweg is bijvoorbeeld al te zien op een plattegrond van Theodorus Beckeringh, getekend in 1750. Dat is meer dan 130 jaar voordat de spoorlijn Groningen-Delfzijl werd aangelegd. De spoorlijn die de Zuiderlopsterweg tot op de dag van vandaag doorkruist.

Cultuurhistorische waarde

Prorail en de gemeente Eemsdelta willen wel blijven meewerken aan een voetgangerstunnel of -brug aan de Zuiderlopsterweg, maar alleen als een burgerinitiatief de financiële middelen bij elkaar weet te brengen. Zoals op de website Erfgoed Loppersum te lezen is: ‘Een tunnel is te duur, een brug is betaalbaar maar mag niet van Prorail en een voetpad beveiligen met schaarhekken en knipperlichten is niet veilig genoeg, wat blijft er over…’

Dag van de Zuidlopsterweg

De organisatie wil laten zien hoe mooi de omgeving is en roept zoveel mogelijk mensen op om over het eeuwenoude pad te wandelen. Wandel je op 4 juni van Loppersum naar Eenum en weer terug? Dit is een wandeling van ongeveer 8 kilometer die start bij station Loppersum. Je kunt dit doen op eigen gelegenheid, op een tijdstip dat je uitkomt.

Bekijk wandeling 

Tussen 11:00 en 16:00 kun je onderweg genieten van live-muziek, voordrachten, lezingen en informatieve kramen in de historische kerken van Loppersum en Eenum. Onderweg kom je verrassende wetenswaardigheden en een toneeluitvoering tegen.

Voor de laatste informatie en bijgewerkte programmering, kijk op: www.erfgoedloppersum.nl

Opheffen van onbeveiligde overwegen 

Spoorlijnen vormen onneembare barrières voor de wandelaar. Daarom pleit Wandelnet ervoor om zo veel mogelijk kruisingen voor het langzaam verkeer te behouden. ProRail wil echter veel kleine overwegen schrappen onder het motto ‘de beste overweg is geen overweg’. Zo is sinds 1980 het aantal spoorwegovergangen in Nederland ongeveer gehalveerd. Er staan in totaal 83 onbeveligde overwegen waar recreanten gebruik van maken op de nominatie om te worden opgeheven. Op ons initiatief zijn in 2016 afspraken gemaakt met het ministerie en ProRail over het recreatief belang van deze spoorwegovergangen. De Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie, bestaande uit ANWB, Fietserbond, Fietsplatform, NOC*NSF en Wandelnet, wordt altijd betrokken bij de planvorming. ProRail vraagt ons daarbij om advies en dient dat ook serieus mee te wegen bij het bepalen van de maatregelen die ze willen gaan treffen. Een totaaloverzicht van de plannen met op te heffen NABO's vind je hier


Lees meer over