Rekening te snelle afsluiting onbeveiligde overwegen voor recreanten en omwonenden

Rekening te snelle afsluiting onbeveiligde overwegen voor recreanten en omwonenden

2 juni 2022 - Wandelnet

Onbeveiligde overwegen in Nederland verdwijnen in sneltreinvaart zonder dat er een goed en veilig alternatief wordt geboden aan recreanten, sporters en omwonenden. Dat schrijven we in een gezamenlijke brief aan Staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat. We vragen de Staatssecretaris om de Tweede Kamer beter te informeren over de nadelige maatschappelijke effecten van de huidige aanpak. Ook dringen we aan op meer maatwerk en financiering door het Rijk in het vinden van oplossingen.

Nabo-noord Diepenveen.png

Nadelige effecten

Aanleiding voor de brief is het commissiedebat van de Tweede Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat op 9 juni aanstaande, waarin de Staatssecretaris de Commissie informeert over de stand van zaken in het programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO). ProRail werkt in opdracht van IenW nog tot 2024 aan dit programma, gericht op het opheffen van alle 180 openbaar toegankelijke onbeveiligde overwegen.

In de brief staat dat deze aanpak te vaak ten koste gaat van een beweegvriendelijke leefomgeving. Momenteel staan er nog ruim twintig NABO’s met een recreatief belang op de nominatie om afgesloten te worden. De belangenorganisaties zijn bang dat hierdoor veel ruiter-, fiets- en wandelnetwerken onherroepelijk verloren gaan.

Kostbaar

Het vervangen van een onbeveiligde overweg door een tunnel of brug is uitermate kostbaar. En zelfs het plaatsen van een beveiligingsinstallatie (AHOB) komt al snel neer op een miljoen euro. Gemeenten moeten 50% van deze kosten betalen, het Rijk betaalt de andere helft.

Ankie van Dijk, directeur Wandelnet en voorzitter van de Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie: ‘Voor veel gemeenten legt dit een enorm beslag op de begroting. Het opheffen van de NABO zonder goed alternatief lijkt dan de goedkoopste optie. Hierdoor verdwijnt er een belangrijke mogelijkheid om het spoor wandelend of fietsend te kruisen en verdwijnt een deel van de noodzakelijke fijnmazige infrastructuur.’

Recreatieve belangen

In de brief worden verschillende casussen uitgelicht waaruit blijkt dat de huidige aanpak te wensen overlaat. Zo zorgt de afsluiting van de NABO Bodegraven (Zuid-Holland) dat wandelaars en inwoners van Nieuwerbrug meer dan drie kilometer moeten omlopen via onaantrekkelijke en deels gevaarlijke wegen en fietspaden. Hiermee gaat een belangrijke verbinding in het wandelnetwerk langs de Oude Hollandse Waterlinie verloren. Ook in Diepenveen (Overijssel) wordt op het spoortraject Zwolle-Deventer een NABO opgeheven. Deze overweg is een belangrijke verbinding voor een eeuwenoud kerkpad en verschillende landgoederen. De overweg wordt uitsluitend door wandelaars en sporters gebruikt en is voorzien van klaphekken en verschillende waarschuwingsborden. Door de te hoge kosten voor een tunnel is er gekozen voor afsluiting en het aanleggen van een omweg. De alternatieve route loopt echter via een andere overgang, die in de huidige situatie onveilig is voor voetgangers.

De brief is een initiatief van adviesgroep Infrastructuur en Recreatie: ANWB, Fietsersbond, Landelijk Fietsplatform, NOC*NSF en Wandelnet, alsmede TeVoet, vereniging van wandelaars en het Diepenveense Bewonersinitiatief Behoud Randerwandelpad. Wij streven naar een veilige en aantrekkelijke recreatieve infrastructuur.

Download de brief aan Staatssecretaris Heijnen

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?