Provincies, maak werk van toegankelijker landschap!

Provincies, maak werk van toegankelijker landschap!

23 mei 2023 - Derk van der Laan

Geef de komende jaren meer ruimte voor recreatie en beweegmogelijkheden. Deze dringende oproep doet NLBuiten aan de provincies. NLBuiten is een brede coalitie van veertien organisaties, actief in het landelijk gebied.

Semi-verhard Kerkepad naar Cabouw © Wandelnet

Foto: Semi-verhard kerkepad naar Cabouw © Wandelnet

Alle 12 provincies maken momenteel overuren om hun coalitieakkoorden te verkennen of af te sluiten. Volop in de schijnwerpers staan de boerenbedrijven, de energietransitie en de waterhuishouding. Maar ook willen steeds meer mensen naar buiten, en vaker. Provincies zijn cruciaal bij het bieden van ruimte hiervoor. "Pak die rol dan serieus op", zegt NLBuiten, een coalitie met maar liefst veertien organisaties, variërend van grondeigenaar tot gebruiker en genieter. Wandelnet is hierin partner, net als onder meer de ANWB, Staatsbosbeheer en de Federatie Particulier Grondbezit. 

Maak het landschap toegankelijker

De vraag naar voorzieningen om te recreëren en bewegen neemt toe terwijl het aanbod achterblijft. NLBuiten doet daarom deze oproep: investeer extra in routes en recreatiemogelijkheden. Maak daarbij het landschap veel meer én beter toegankelijk. Creëer netwerken die beginnen in woonomgevingen en die vervolgens het hele land dooraderen. In een brief aan de leden van alle Provinciale Staten doet de coalitie uitvoeringsvoorstellen. 

Meer meters aanbieden in de vorm van paden, routes en recreatiemogelijkheden vinden alle partijen van de coalitie belangrijk. Richt nieuwe en bestaande woonwijken in met meer bomen, ander groen en water. Doe dat op manieren die uitnodigen tot meer bewegen en recreëren dichtbij huis. Een andere belangrijke wens: richt op een groenblauwe manier zo'n 10 procent van het buitengebied in met landschapselementen.

Guus Verhorst, strategisch adviseur bij Staatsbosbeheer:

"Elke Nederlander heeft openbare groene ruimte nodig om te ontspannen en recreëren. Die ruimte is schaars, terwijl de vraag groeit. Hierdoor zien we een toenemende druk op gebieden. Natuurwaarden komen in het geding en fricties tussen recreanten onderling nemen toe. Er is meer ruimte nodig! Nu het landelijk gebied fors op de schop gaat ligt er een kans om ruimte te vinden. Dat levert een betere spreiding op van bezoekers en de mogelijkheid om dichter bij huis te recreëren." 

Stimuleer boeren en andere grondeigenaren om toegang te verlenen tot hun terrein. Met subsidies en andere financiële prikkels voor verantwoord beheer en toezicht. Denk ook aan intensiever handhaven van regels en permanente educatie. Vertel, bijvoorbeeld, meer over looproutenetwerken in interessante landschappen dichtbij huis.

Kees Zwaan, belangenbehartiger Gelderland bij Wandelnet:

"Wij gaan in kaart brengen hoe we barrières kunnen opheffen en de toegankelijkheid vergroten op een dwarsdoorsnede van Nederland. We nemen voorbeelden uit Zuid-Holland, Utrecht, Overijssel en Gelderland. Bij betrokkenen willen we het thema op de agenda zetten. En dan met hen verbeterplannen maken en de uitvoering inclusief financiering overeenkomen. We hebben al kennisgemaakt met de vers gekozen Gelderse statenleden".

Samen flinke veranderingen realiseren

Wandelnet biedt met de bundel Bewandelbaar Landschap alle partijen inspiratie. Met praktische projectvoorbeelden over wandelmogelijkheden behouden, opwaarderen en integreren met mooie ruimtelijke ontwikkelingen. De partners van NLBuiten hebben een omvangrijke en diverse achterban. Zij bezitten of beheren een groot areaal aan grond, natuur- en recreatiegebieden. Zo kunnen zij massa maken om flinke veranderingen te helpen realiseren.

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?