Goed kunnen wandelen rond je werk

Goed kunnen wandelen rond je werk

18 april 2024 - Derk van der Laan

Werklocaties moeten gezond zijn. Laat aantrekkelijke wandelpaden slingeren rond kantoren en andere bedrijfsgebouwen en gebruik ze volop. Een toekomstdroom? Het project ‘Beweegvriendelijke Werklandschappen’ wil hierin een schaalsprong maken.

BLK-Wandelnaarjewerkdag-680.jpg

Foto: Wandelen Tijdens Je Werkdag © Binne-Louw Katsma

Wat moet je doen binnen een bedrijf zelf en wat in de buitenruimte zodat medewerkers als routine gaan bewegen? Wat zijn de beste combinaties van acties hiervoor? Dat antwoord moet eind 2025 het resultaat zijn van een spannende zoektocht.

Ergens graag willen werken

‘Werken in Beweging’ helpt het bedrijfsleven om vaker te gaan trappen en stappen. Het is een meerjarig project van Wandelnet plus Fietsersbond. Een van de samenwerkingen betreft het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Met geld uit het Nationaal Groeifonds, een rijks-investeringsfonds voor duurzame en blijvende economische groei. Het idee? De gewenste werklocatie van de toekomst is een plek waar mensen graag komen en ook kunnen bewegen. Zo'n omgeving moet de gezondheid en biodiversiteit bevorderen, en bovendien klimaatbestendig zijn.

Femke Hulshof, projectleider ‘Werken in Beweging’: “Herinrichting van bedrijventerreinen of gebouwen kost veel tijd en geld. We organiseren daarom binnen ‘Beweegvriendelijke Werklandschappen’ een aantal living labs. Daarmee willen we aantonen welke investeringen een positieve impuls geven richting gezondheidswinst van medewerkers en hogere productiviteit van organisaties. Het gaat daarbij om zowel de fysieke als de mentale gezondheid”.  


Urgentie voor verandering delen

Hoe stimuleer je ander gedrag? Even een eigen ervaring. Ooit begeleidde ik vijf pilots op bedrijventerreinen in de Randstad. Doel: krijg medewerkers vaker uit hun auto. Hoe? Door samenwerking van bedrijven en overheden, met het rijk voorop. Waar dat lukte, speelden drie factoren. Eén: voldoende werkgevers en werknemers voelden gezamenlijk de urgentie. In dit geval een besef van veel te weinig autoparkeerplaatsen of autofiles bij hun bedrijventerrein. Twee: er moesten genoeg aantrekkelijke alternatieven tastbaar aanwezig zijn, zoals fietsen, lopen en OV. Tot slot bleek van cruciaal belang binnen organisaties de mening van het Hoofd Personeelszaken (tegenwoordig de human resources manager). Hij of zij moest het belang inzien van betere beloningen voor medewerkers die aantoonbaar minder in hun auto zaten.

Martine de Vaan, onder meer programmamanager City Deal Ruimte voor Lopen: “Bewegen naar en tijdens het werk verbetert je gezondheid en je voelt je fitter. Aantoonbaar zorgt lopen voor hogere productiviteit, lager ziekteverzuim, fijnere samenwerking en betere besluitvorming. Wandelen is eigenlijk een gratis wondermiddel voor mensen en voor de samenleving als geheel.”


Leiderschap tonen

Terug naar nu. Het alarm van slechte gezondheid bij steeds meer mensen klinkt overal op. Met langdurig zitten tijdens je werkdag als een belangrijke oorzaak. Vaker wandelen is een simpele en betaalbare oplossingsrichting die veel meer aandacht verdient. De petitie voor meer bewegen op het werk van de Beweegalliantie, waarvan Wandelnet onderdeel is, vraagt daarom. Denk aan zelf het voorbeeld geven en zorgen voor een uitnodigende omgeving. Wat helpt zijn stimulerende collega's en leidinggevenden, plus plezierige en veilige wandelmogelijkheden in een aantrekkelijk werklandschap.Goede voorbeelden genoeg inmiddels. Wie om zich heen kijkt, ziet steeds vaker medewerkers of groepjes collega's aan de wandel.

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?