Provincie Zeeland

Eekloosche Watergang - 17 km

Wat is bijzonder aan dit pad?

“Wie goed luistert, kan op grote stukken van de route, de stilte uitbundig horen”

Wat je zoal tegenkomt op dit Zeeuwse pad: een muurschildering met de Berenning van Aardenburg uit 1672, een nagebouwd Romeins tempeltje, een stuk van de wallen uit de 80 jarige oorlog, weiland, werken uit de 21e eeuw, een dam, een trekpont, de toren van Sint-Kruis, een zandrug en de markt.

Je ziet de geschiedenis van de omgeving. Aardenburg was na het begin van de jaartelling een poos een belangrijke Romeinse legerplaats. In de Middeleeuwen was de Eeckloosche Watergang de verbinding tussen het huidige België en de stad voor vervoer van hoofdzakelijk turf. Tijdens de 80 jarige oorlog, toen veel land onder water werd gezet, zag het water van de Noordzee/Westerschelde zijn kans schoon om door die zandrug heen te breken: het grote gat van Sint-Kruis. Het leverde het huidige landschap op met zijn kreken, die tot in de Eeckloosche Watergang reiken.

Type onverhard: graspad, zandpad en boerenlandpad

Onverhard Aardenburg 1

Kaart onverhard Zeeland

Hoe kom ik er?

  • Start/eind: Aardenburg, Kaaiplein
  • Bereikbaarheid: bus/auto
  • Bewegwijzering: wit-rood gemarkeerd, deel van het Grenslandpad/StreekGR Uilenspiegel
  • Rondwandeling 

Bekijk de route

Onverhard Aardenburg 3 Onverhard Aardenburg 2