Vrijwilligers

Bij Wandelnet zijn meer dan 900 vrijwilligers actief: markeerders, belangenbehartigers, bestuurders en experts. Zonder vrijwilligers kan Wandelnet haar ambities niet waarmaken. Vrijwilligers die bij Wandelnet zijn aangesloten, doen hun werk op basis van een functieomschrijving. Zo doe je het werk dat het best bij je past en weet je van beide kanten wat er verwacht wordt. Er zijn een paar soorten vrijwilligersfuncties.

Routevrijwilligers

Veldmedewerkers houden onze wandelroutes in stand; ze markeren, leggen contact met boeren en terreineigenaren, melden routewijzigingen en schrijven routeteksten. Ieder pad heeft een padcoördinator die de schakel vormt tussen de diverse veldmedewerkers en het kantoor in Amersfoort.

Markeren_op_Pionierspad_Peter_Jansen.jpg

Belangenbehartigers

Belangenbehartigers zijn beleidsvrijwilligers die opkomen voor de belangen van wandelaars in hun regio. Iedere provincie heeft een provinciaal belangenbehartiger. Belangenbehartigers lossen knelpunten op en beïnvloeden het beleid van overheden.

Bijeenkomst_padcoördinatoren.jpg

Experts

Op tal van terreinen vraagt het wandelbelang specifieke kennis: over de Wegenwet, de barrières door spoorlijnen of nieuwe thema’s zoals gezondheid. Op projectbasis zijn experts actief om ons te adviseren.

Vrijwilliger_ontmoet_gedeputeerde.jpg

Bureau-vrijwilligers

Ook op het kantoor zijn wekelijks vrijwilligers actief, bijvoorbeeld voor het verwerken van wijzigingen in routes. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief als standmedewerker, voor de website of als bestuurslid.

Wandel_naar_je_Werk-dag_2019.jpeg

Vrijwilliger worden?

Interesse om vrijwilliger te worden? Kijk hier voor de openstaande vacatures:

Vacatures Wandelnet