Wandelleefstijlen

Binnen provincies en regio’s wordt gebruik gemaakt van de recreatieleefstijlen. Dit is een model waarbij recreanten (wandelaars, fietsers, ruiters, dagjesmensen etc.) worden ingedeeld in ‘kleuren’ op basis van drijfveren en voorkeuren. Voor wandelen hebben we op basis van dit model specifieke wandelleefstijlen laten ontwikkelen.

Waarom Leefstijlen?

Demografische gegevens helpen maar beperkt om inzicht te krijgen in de vrijetijdsbesteding, wensen en gedrag. Het BSR-model gaat uit van een indeling op een psychologische as (introvert-extravert) en een sociologische as (gericht op individu- omgeving). Het model kijkt dus naar onderliggende drijfveren en motieven en verklaart daarom beter waarom de ene vakantieganger naar Tibet trekt en de ander op een vakantiepark meer plezier heeft.

Een groot deel van de provincies werkt met deze leefstijlen en gebruikt dit voor de ontwikkeling van beleid. Kijk voor meer informatie ook eens op leefstijlvinder.nl

Factsheet Wandelleefstijlen

Wandelnet heeft in samenwerking met SAMR de wandelleefstijlen laten ontwikkelen. Tevens hebben we een doorvertaling gemaakt naar heel Nederland zodat en inzicht ontstaat over het type wandelaar per gebied of herkomst. Deze kennis kunnen we gebruiken in onze adviezen voor bijvoorbeeld de regionale routebureaus.

Download de factsheet met de Wandelleefstijlen en een korte toelichting per leefstijl.

Download factsheet (PDF)