Martin van den Bergh

Belangenbehartiger Zeeland

Nederlands_kustpad_deel_1_etappe_4.jpg

Wandelen op het Nederlandse Kustpad I

Zeeland ligt dan misschien niet direct 'in de loop' maar je kunt er ongelooflijk fijn wandelen.

Lees meer

Sinds 2010
Martin van den Bergh begint zich een aantal jaren voor zijn pensioen te oriënteren op het leven erna. Zijn hobby is wandelen en hij heeft op vele plaatsen in de wereld gewandeld. Een en een is twee wanneer hij de advertentie van Wandelnet ziet voor de vacature van belangenbehartiger. Hij heeft een gesprek met Ankie van Dijk, toen nog verantwoordelijk voor belangenbehartiging en het klikte direct.

Speerpunten
Net als elders in het land, is ook voor Martin het borgen van wandelen in de Zeeuwse omgevingsvisies een belangrijk onderwerp waar hij zich mee bezig houdt. ‘Het schrijven van een reactie op een voorontwerp omgevingsvisie en -verordening vraagt veel samenspraak. Dit had dan ook niet gekund zonder medewerking van Wandelnet en met ondersteuning van vrijwilligers.’

Daarnaast probeert hij wandelen op de Zeeuwse kaart te zetten. ‘Zeeland heeft zich de afgelopen jaren gepromoot als fietsprovincie en dat is ook gelukt.

Wandelen werd op de voormalige recreatieve website van Zeeland meegenomen onder “beleven en doen”. Mijn inzet is om wandelen en te voet gaan - zeker vanwege corona - apart te promoten. Gedwongen door de coronapandemie was er op 22 mei 2020 een bijzondere jaarbijeenkomst. Vele wandelvrijwilligers, eigenaren/beheerders van de paden en wandelaars liepen 100 uitgezette gemarkeerde wandelroutes van Landschapsbeheer Zeeland. Alleen of in groepjes van hooguit vier mensen liep iedereen tegelijk een gereserveerd stukje van deze uitgezette route. Niemand kwam elkaar tegen, maar toch werd het een bijzondere ervaring om zoiets samen te doen. Ook gedeputeerde Anita Pijpelink wandelde mee en Omroep Zeeland was erbij.’ Een goede ontwikkeling vindt hij.

‘Voor mij als belangenbehartiger zijn het doodstille ‘woelige’ tijden. De belangrijke informele ontmoetingsmomenten zijn tot nul gereduceerd in deze Covid-tijd. Dat heb ik de afgelopen negen jaar niet meegemaakt. Online vergaderen is het voor mij niet; ook mis ik de ontmoeting bij de koffieautomaat. Gelukkig zijn mensen wel gemakkelijker met de mobiele telefoon te bereiken.’

Lopende zaken
‘In Zeeland is per 1 januari 2021 de provinciale VVV opgeheven. De verschillende gemeentes wilden deze taak zelf uitvoeren. De provincie start met een Zeeuwse Marketing Organisatie voor onder andere de promotie van Zeeland. Dat gaat niet alleen over toerisme, maar ook over onderwijs, wonen, bedrijvigheid en dergelijke. Mijn taak als belangenbehartiger is onder andere om alle partijen bij elkaar te brengen. Het routebureau is tijdelijk ondergebracht in het provinciehuis met één medewerkster. Er is geen gezamenlijke VVV-website meer met alle informatie. Om een wandelkaart te kopen moet je bij een nieuwe locatie zijn in één van de Zeeuwse gemeenten.

Stichting Landschapsbeheer Zeeland onderhoudt de wandelpaden in Zeeland, geeft op haar website veel informatie over deze wandelpaden, en verwijst ook door naar Wandelnet. Gelukkig is er nu ook een particuliere initiatiefneemster voor een Zeeuws/Vlaamse wandelgids. Dit prachtige stukje Zeeland met bijzondere natuurgebieden en waar vele historisch krijgsverrichtingen plaatsvonden, komt eindelijk aan de beurt.’

Successen
Martin is tevreden over de vernieuwing van twee themapaden: ‘opdat we niet vergeten.' Themapaden zijn belangrijk voor de historische beleving van de wandelaar in het gebied. Het 154 kilometer lange Watersnoodpad is daar een voorbeeld van.’ Het pad loopt langs locaties die een connectie hebben met de watersnoodramp op Schouwen-Duiveland. Op 1 februari 1953 braken tijdens een zware noordwesterstorm de dijken door. Het water stroomde de polders in van Zeeland, en delen van Zuid-Holland en Noord-Brabant. Duizenden mensen en dieren verdronken.

In november 2019 was het 75 jaar geleden dat Zeeland bevrijd werd. Het Bevrijdingspad dat loopt van Kapelle naar Vlissingen, dreigde opgeheven te worden. Martin en de oorspronkelijke ontwikkelaars van het pad vinden dat de jeugd moet weten wat hier tijdens de Tweede Wereldoorlog gebeurd is, en zijn van mening dat je dat heel goed in combinatie met wandelen kunt tonen. Het vernieuwde pad loopt over bestaande paden, en hier en daar door gebieden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. De route gaat onder andere langs het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Martin: ‘Het was zonde als dit verloren was gegaan, ik ben heel blij dat het op deze manier vernieuwd is en behouden blijft.’

Martin’s wandeltip
Martin is blij met de hernieuwde aandacht voor het oorlogsverleden en de betekenis voor Zeeland. De nieuwe film Slag om de Schelde is daar een mooi voorbeeld van. De aanrader van Martin is dan ook het gerevitaliseerde Bevrijdingspad te beleven. Loop de historie in, raadt hij aan. Sta bij de tank en zie hoe de soldaten het strand op komen en probeer je voor te stellen hoe de duinen waren weggebombardeerd waardoor niet alleen de Duitse bunkers maar ook het hele achterland onder water kwam te staan.

Opdat we niet vergeten.

Martin van den Bergh belangenbehartiger HetSchenge