Ieme Zijlstra, Gerrit Bekedam, Jan Kreling en Eric Giesbers

Belangenbehartigers provincie Overijssel

Twentepad_etappe_3.jpg

Wandelen over het Twentepad

Het Twentepad biedt wandelaars een goed beeld van de gevarieerdheid van de Twentse noordoosthoek.

Lees meer

Onderwerpen
Eric: 'In Overijssel zijn de NABO’s en de doorsnijding van de Sallandse Heuvelrug door de N35 de belangrijkste onderwerpen. De gehele provincie is voorzien met wandelnetwerken waarin de LAW’s en Streekpaden de 'harde kern' vormen. Twente was de eerste regio waar de netwerken werden aangelegd en de laatste tijd is daar gewerkt aan groot onderhoud en verbetering van routes. Dat gebeurt in overleg met de betrokken padcoördinatoren.' Overijssel telt 25 gemeenten en bij al die gemeenten wil het team invloed uitoefenen op de Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. 'Dat valt niet mee omdat gemeenten ons meestal niet kennen en omdat ze zelf erg worstelen met de materie.'

Uitdagingen
Eric: 'De grootste uitdaging on de provincie Overijssel is het krijgen van een veilige oversteek over de N35 door de Sallandse Heuvelrug.' Als belangenbehartiger van wandelaars willen wij ons sterk maken het openbaar vervoer zowel nationaal als in de euroregio goed op de LAW's, streekpaden, ommetjes aan te laten sluiten, kwalitatief van hoog niveau en tegen een zo laag mogelijke prijs.

Samen
'Ik, Eric, ben in mijn eentje begonnen in 2013. Sinds 2017 zijn Jan Kreling, Gerrit Bekedam en Ieme Zijlstra erbij gekomen.' Ze onderhouden samen de contacten met de routebureaus en de padcoördinatoren in Overijssel. Om de kwaliteit van wandelaars goed in Overijssel te kunnen te behartigen heeft de afdeling Overijssel van Wandelnet zitting genomen in het Regionaal Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer (ROCOV) Overijssel. Het ROCOV is de belangenbehartiger van (Overijsselse) reiziger en adviseert het regionaal openbaar vervoer (bus, trein, buurtbus, regiotaxi enz.) op grond van de Wet Personenvervoer 2000. Het ROCOV bestaat uit vertegenwoordigers van vereniging krachtige kleine kernen, de reizigersvereniging Rover en ALMA, de oogvereniging, het studenten orgaan Zwolle, de participatieberaad ouderen Overijssel, zorgbelang Overijssel, de fietsersbond en dan sinds 2021 wandelnet.

Provinciale verkiezingen
'Bij de laatste Provinciale verkiezingen hebben we met de meeste fracties contact gehad en hebben we ook invloed gehad op de verkiezingsprogramma’s. Dat vond ik wel een succes. Bij het latere programma van Gedeputeerde Staten is daar helaas weinig van overgebleven. De verbreding van de N35 (tot 4 banen) wordt belangrijker gevonden dan de wandelaar en voetganger. Misschien dat corona daar voor de toekomst nog leidt tot een andere afweging.'

Mooiste plekjes
Eric: 'Er zijn heel veel mooie plekken om te wandelen. Ik ben zelf ook nog vrijwilliger bij het Hanzestedenpad voor de etappes tussen Zutphen en de Duursche Waarden en twee rondwandelingen en zou dus hiervoor kunnen kiezen maar veel mensen kennen het Hanzestedenpad al. Ik kies daarom voor het gebied ten noorden van Vasse in Twente. De rondwandeling vanaf Molen Bels over de cirkels van Mander zou ik als tip willen meegeven.'

belangenbehartigers_Overijssel

Linksonder Ieme Zijlstra uit Hardenberg, rechtsonder Gerrit Bekedam uit Laag Zuthem, rechtsboven Jan Kreling uit Zwolle en linksboven Eric Giesbers uit Deventer.

Nieuws- en blogberichten belangenbehartiging Overijssel

  1. staphorst.jpg

    7 mei 2021 om 10:00 Wandelnet

    Belangenbehartigers Overijssel zetten wandelpaden op de kaart

Bekijk alle blogs