Legaat Wandelnet behoud boerenlandpad Waskemeer

Legaat Wandelnet behoud boerenlandpad Waskemeer

13 september 2021 - Britta Schmidt

Ook de komende jaren maakt het Groot-Frieslandpad gebruik van het boerenlandpad bij het Friese Waskemeer. Wandelnet sloot een overeenkomst met de pachter van de grond.

Bindert_Kloosterman_boerenlandpad_Waskemeer.jpg

Over land van de boer

Een boerenlandpad is een wandelroute over het land van een boer. Het zijn vaak de mooiste stukjes route; over akkers, langs slootkanten en door weilanden. De wandelaar loopt er over particuliere, agrarische grond. De eigenaar of beheerder van de grond kreeg in het verleden voor dit medegebruik een financiële vergoeding van de overheid.  Maar die regeling behoort inmiddels tot het verleden. En dat leidt op sommige routes tot problemen. Zo ook op het Groot-Frieslandpad.

Groot-Frieslandpad

“Je mag best weten dat dit vraagstuk  een jaar lang door mijn hoofd heeft gespeeld” zegt Bindert Kloosterman, padcoördinator van het Groot-Frieslandpad. Op die route is het boerenlandpad Waskemeer, over  de landerijen van de Janssen-Stichting, een belangrijke verbinding tussen Haulerwijk en Wijnjewoude. Vorig jaar betaalde Dorpsbelang Waskemeer eenmalig de onkosten van dit medegebruik. Maar dit jaar? Bindert moest dringend op zoek naar nieuwe financiering.

“Niet alleen het Rijk maar ook de provincie Fryslân kende geen eigen regeling meer voor boerenlandpaden” vertelt Bindert. Gelukkig kon Wandelnet uitkomst bieden. Daar besefte men dat wandelstructuren onder druk waren komen te staan door het wegvallen van de boerenlandpadregeling. Wandelnet besloot een ontvangen legaat speciaal in te zetten voor behoud en onderhoud van boerenlandpaden. Bindert: “Onze aanvraag om een bijdrage voor het pad op onze route werd gelukkig gehonoreerd”.

Legaat helpt

Met de toezegging van Wandelnet op zak ging Bindert terug naar Waskemeer. En met succes. Eind vorig jaar bereikte hij namens Wandelnet overeenstemming met Anton Uithoff, de pachter van de landerijen van de Janssen-Stichting, over het instant houden van het pad door de weilanden. Daarmee werd het gebruik van het boerenlandpad voor de komende acht jaar veilig gesteld. Bindert Kloosterman is erg blij met het resultaat. Wat er over acht jaar gebeurt, als de overeenkomst afloopt? Bindert: “Ik weet het niet. Sterker nog, ik weet ook niet wat er met andere boerenlandpaden op andere plekken gebeurt in de komende jaren. Sommige boeren stellen misschien het pad ‘om niet’ ter beschikking of vergeten dat eerdere afspraken niet meer geldig zijn. Maar anderen zullen het pad over hun land sluiten en dat zou erg jammer zijn”.

Zoeken naar structurele oplossing

Nu het probleem Waskemeer is opgelost, wil Bindert Kloosterman werken aan een meer structurele oplossing voor alle boerenlandpaden. “Ik ben op zoek mensen die willen meedenken. Ik zou graag per provincie een fonds oprichten voor de boerenlandpaden. Een fonds dat gevuld zou kunnen worden met geld van donateurs en sponsors en hopelijk ook met nog meer legaten van wandelaars met een warm hart voor het boerenlandpad."

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?