Looproute-onderzoek in Leeuwarden

Looproute-onderzoek in Leeuwarden

13 november 2019 - Wandelnet

Veertien gemeenten in Friesland tekenden vorig jaar november het Charter for Walking. Ze verklaarden daarmee zich te willen inzetten voor betere loopvoorzieningen. De eerste stappen worden nu gezet met een onderzoek naar de loopvriendelijkheid van Friese gemeenten. Gisteren werd in Leeuwarden het eerste onderzoek uitgevoerd.

BLK_Wandelnaarjewerkdag-1.jpg

“Als we de Friezen meer aan het lopen willen krijgen, mag de openbare ruimte wel wat beter worden ingericht”, zegt Kees Mourits projectleider vanuit Wandelnet, in het Fries Dagblad van 9 november.

Als onderdeel van het project 'Voetlicht' onderzoekt Wandelnet daarom samen met kenniscentrum Shared Space in Leeuwarden en de NHL Stenden Hogeschool Leeuwarden de 'loopvriendelijkheid' van verschillende veelgebruikte looproutes in acht Friese gemeenten. Na Leeuwarden volgen binnenkort Sneek, Joure, Harlingen, Franeker, Dokkum, Drachten en Heerenveen.

Verder zullen inwoners van Friesland door middel van een digitale enquête bevraagd wordt over de 'loopvoorzieningen' in hun gemeente. De resultaten van het onderzoek worden in januari op een symposium gepresenteerd.

Lees meer in het artikel in het Fries Dagblad

Lees meer over