Oproep aan de politiek: Investeren in sport en bewegen zorgt voor een energiek, inclusief en gezond Nederland

Oproep aan de politiek: Investeren in sport en bewegen zorgt voor een energiek, inclusief en gezond Nederland

22 september 2020 - Wandelnet

Sport en bewegen verdienen een belangrijkere plek in de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen. Sport en bewegen zijn immers cruciaal voor een energiek, inclusief en gezond Nederland. Om deze gedachte kracht bij te zetten zijn dinsdag 22 september in Den Haag door 22 organisaties uit de sport, zorg en welzijn twee manifesten ondertekend, waarin het belang van sport en bewegen voor de samenleving wordt onderstreept.

ondertekenaars manifest.JPG
Het gaat om twee manifesten ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’ en ‘inclusie en participatie’. Wandelnet is mede-ondertekenaar van het manifest ‘vitaliteit en gezonde leefstijl’. “Omdat we bij Wandelnet geloven dat dagelijkse beweging bijdraagt aan een vitaal Nederland. Omdat wandelen leuk èn gezond is. We vinden dat iedereen recht heeft op een ommetje vanaf de voordeur”, aldus Ankie van Dijk (directeur Wandelnet).

ankie ondertekent.JPG

Wandelnet trekt op met diverse alliantiepartners vanuit de sectoren sport, zorg en welzijn. “We willen hiermee benadrukken dat investeren in  sport en bewegen de samenleving veel oplevert”, benadrukt Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF. “Sport en bewegen heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven van de Nederlandse bevolking”, stelt Van Zanen-Nieberg. “Daarnaast zorgt dit voor een forse besparing op de maatschappelijke kosten, op korte én lange termijn. Het maakt onze samenleving fitter en productiever. En die bijdrage van sport aan de maatschappij kan nog veel groter zijn, als de sport meer financiële mogelijkheden krijgt en ook binnen de sectoren zorg en welzijn geïnvesteerd wordt om de verbinding te maken met sport en bewegen.”

De preventieve kracht van sport is groot, maar kan nog beter benut worden. Hoe meer mensen kunnen sporten en bewegen, hoe gezonder de samenleving wordt en hoe meer kosten er uiteindelijk worden bespaard. Het is daarom belangrijk te investeren in zowel inclusie, vitaliteit als in een gezonde leefstijl.

Het bijdragen aan het nationale welzijn is niet het enige speerpunt in de manifesten. Minstens zo belangrijk is het opbouwen van maatschappelijk kapitaal voor de kwetsbare groepen. Een sociaal vangnet en een plek middenin de maatschappij. Dat is de opbrengst die moeilijker te vertalen is naar geld: een maatschappij waarin iedereen mee kan doen en niemand buitenspel staat. Inclusie gaat, net als in de samenleving, ook in de sport niet vanzelf. Dat vraagt bovendien een sterke samenwerking tussen de verschillen departementen.

De 22 samenwerkende organisaties willen met deze manifesten een beroep doen op de politieke partijen. Zij zijn nu druk bezig met het maken van hun programma’s  richting de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021. Aan hen vragen wij om oog te hebben voor  sport en bewegen. Om te komen tot een energiek en gezond Nederland is het inzetten van de kracht van sport en bewegen essentieel. Via een krachtige landelijke en lokale samenwerking wordt sport en bewegen bereikbaar voor iedereen en wordt bewegen uiteindelijk normaal, ook voor mensen met gezondheidsachterstand. Met de kracht van sport en bewegen kunnen we Nederland verder helpen.

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?