Lochemse zandpaden moeten onverhard blijven

Lochemse zandpaden moeten onverhard blijven

4 maart 2021 - Britta Schmidt

Twee zandpaden in de gemeente Lochem worden genoemd als mogelijk tracé voor de aanleg van een verhard fietspad. De aanwonenden zijn tegen en strijden voor het behoud van het onverharde karakter van beide paden. Wandelnet steunt de actie. 

Oude Larense weg.jpg

Verhard fietspad

De N339 tussen Epse en Laren is een provinciale weg met tussen Epse en Harfsen suggestiestroken voor fietsers. Auto's mogen er maximaal 60 km p/u rijden, in de bebouwde kom 30 km. Om de veiligheid voor fietsers te vergroten liet de provincie Gelderland onderzoeken welke verbeteringen er op het traject tussen Epse en Harfsen mogelijk zijn. De aanleg van een vrijliggend fietspad zou problematisch zijn omdat daarvoor op sommige delen langs de weg te weinig ruimte is en veel bomen gerooid moeten worden. Een van de alternatieven voorziet in de aanleg van verhard fietspad iets noordelijk van de N339 over twee unieke, eeuwenoude en karaktervolle zandpaden. Over beide paden is het nu nog heerlijk rustig wandelen. 

Onverharde karakter behouden

Omwonenden van beide paden, de Oude Larenseweg en de Driekieftenweg, willen het onverharde karakter van beide zandwegen behouden. Zij vrezen dat de aanwezige natuurwaarden en cultuurhistorische waarden onherstelbaar worden aangetast door de aanleg van een verhard fietspad. Kees Zwaan, belangenbehartiger van Wandelnet in de provincie Gelderland: "Wandelnet steunt de actie omdat veel wandelaars een voorkeur hebben voor onverharde paden. Helaas zijn die er maar weinig en we moeten er dus zuinig op zijn. Een onverhard pad geeft het gevoel ‘in het landschap’ te zijn en de relatief zachte ondergrond zorgt voor schokdemping. Dat loopt lekkerder. Door verharding verliezen zulke paden voorgoed hun karakter".  

Meer en snellere fietsers

Omwonenden vrezen ook dat de verkeersveiligheid door de komst van het fietspad zal verslechteren. Ze verwachten dat een verhard fietspad meer en vooral ook snellere fietsers zal aantrekken, iets dat zal leiden tot conflicten met de andere weggebruikers. Kees Zwaan: "Het idee dat een fietspad per definitie ook geschikt is voor wandelaars klopt niet. Door het verschil in snelheid neemt de kans op een ongeval toe als fietsers en wandelaars hetzelfde pad gebruiken, zeker als er ook bromfietsen en scooters rijden. Nu de elektrische fiets in zwang raakt, maakt ook die het wandelen op een fietspad onveiliger".  

Gedeputeerde Staten van Gelderland zullen naar verwachting in de loop van dit voorjaar een besluit nemen over de te nemen maatregelen.

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?