Handreiking behoud zandpaden

Handreiking behoud zandpaden

20 september 2021 - Wandelnet

Hetty Geringa van de Brabantse Milieufederatie schreef, in opdracht van de Brabantse Hoeders, een handreiking bedoeld voor iedereen die zich wil inzetten voor het bewaren en beschermen van de kwetsbare zandpaden voor de volgende generaties. 

Britta_op_het_Brabants_Vennenpad.png

Zandpaden

Zandpaden verdwijnen in Brabant. Steeds meer Brabantse zandpaden worden verhard, omgeploegd of ze moeten het veld ruimen voor nieuwe wegen, bedrijventerreinen en woonwijken. De Brabantse Hoeders maken zich grote zorgen over de teloorgang van de karakteristieke zandpaden, waardoor de biodiversiteit afneemt en cultuurhistorie verloren gaat.
Op verzoek van de Brabantse Hoeders schreef Hetty Gerringa van de Brabantse Milieufederatie een handleiding (zelf spreekt ze van handreiking) voor het behoud en de bescherming van zandpaden. De handleiding werd op zondag 20 oktober 2019 gepresenteerd aan commissaris van de koning Wim van de Donk, burgemeester Theo Weterings van de gemeente Tilburg en directeur Jan Baan van het Brabants Landschap.
De Brabantse Hoeders hopen dat betrokken wandelaars, gemeenten, lokale natuur- en milieugroepen, heemkundekringen en organisaties voor landschap en/of cultuurhistorie er veel gebruik van zullen maken.
Wandelnet deelt de handreiking graag met het grote publiek, zodat we samen onverharde paden kunnen beschermen!

Documenten

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?