Onbewaakte spoorwegovergangen Loppersum krijgen goed alternatief

Onbewaakte spoorwegovergangen Loppersum krijgen goed alternatief

18 januari 2022 - Britta Schmidt

Wandelnet is blij met de plannen voor de drie onbewaakte spoorwegovergangen in de voormalige gemeente Loppersum. Een nieuw tunneltje betekent dat een eeuwenoude, nog steeds door veel wandelaars gebruikte, verbinding behouden blijft. 

Spoorwegovergang Loppersum.jpg

Niet Actief Beveiligde Overwegen

Het leek in 2016 bij het Groningse Loppersum allemaal in kannen en kruiken. De plannen voor de drie Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) waren klaar. De spoorwegovergang aan Zuider Lopsterweg zou worden vervangen door een brug en de spoorwegovergang aaan de Sjuxumerweg zou worden beveiligd met halve overwegbomen. De overweg aan de Gerichtsweg zou worden gesloten. Maar inmiddels is besloten dat het toch anders zal gaan. 

Ommetjes vanuit de dorpen

Rob van der Werff, belangenbehartiger van Wandelnet in de provincie Groningen, was nauw betrokken bij het proces. "Wandelnet was tevreden met het plan van destijds maar begin 2019 bleek met name het sluiten van de spoorwegovergang aan de Gerichtsweg toch op veel verzet te stuiten bij de dorpsverenigingen van Eenum, Leermens, Wirdum en Oosterwijwerd. Een van de weinige ommetjes vanuit de dorpen zou door het sluiten van de overweg in de Gerichtsweg onmogelijk worden. Een al eeuwenlang bestaande verbinding die zelfs bij de recente ruilverkavelingen werd gerespecteerd, zou worden doorbroken. Daar was weerstand tegen en dat konden we begrijpen." 

Tunneltje vervangt spoorwegovergang

Wandelnet, de Fietsersbond en de omliggende dorpen bundelden hun krachten en bedachten een alternatief plan. In dit plan wordt de spoorwegovergang in de Gerichtsweg vervangen door een tunneltje en wordt juist de overweg in de Zuider Lopsterweg gesloten. Dit plan is nu door alle betrokken partijen overgenomen en vastgelegd in een intentieverklaring van het college van B en W van de gemeente Eemsdelta. 

Wandelnet is blij met deze oplossing en de wijze waarop deze tot stand is gekomen. Rob van der Werff: "Dat er nu overeenstemming is bereikt is mede te danken aan de coöperatieve wijze van samenwerking van Prorail, de onpartijdige en oplossingsgerichte houding van de provincie en de bestuurskracht van Eemsdelta. De nu gekozen oplossing is wel fors duurder, maar alle drie de partijen zijn bereid in financiële zin bij te dragen aan de oplossing en dat is prachtig." 

NABO's elders in het land

In totaal 83 NABO's waar recreanten gebruik van maken staan op de nominatie om te worden opgeheven. De Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie, bestaande uit ANWB, Fietserbond, Fietsplatform, NOC*NSF en Wandelnet, wordt altijd betrokken bij de planvorming. Helaas is die betrokkenheid niet altijd een garantie voor een goede oplossing voor wandelaars. Lang niet overal gaat het goed, zoals onlangs nog in Bodegraven (ZH) en Haaren (NB) waar prachtige routes zijn geblokkeerd door ProRail. Een totaaloverzicht van de plannen met op te heffen NABO's vind je op Stand van zaken NABO's.  

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?