Waterschappen belangrijk voor wandelinfrastructuur

Waterschappen belangrijk voor wandelinfrastructuur

25 januari 2022 - Britta Schmidt

Het wordt steeds drukker op de Nederlandse wandelpaden nu steeds meer mensen gaan wandelen. Al die wandelaars hebben natuurlijk wandelpaden nodig. Waterschappen kunnen daarbij een rol spelen volgens Peter Kuiper. Samen met Cock Hazeu schreef hij drie wandelgidsen door gebieden van waterschappen. 

Driemanspolder 1

Wandelgidsen met thema waterbeheer

Niet iedereen denkt bij waterschappen direct aan hun belang voor de wandelinfrastructuur in Nederland. "Onterecht", vind Peter Kuiper, "Ik heb de ervaring dat verschillende waterschappen zeer genegen zijn om mee te werken aan het verbeteren en uitbreiden van wandelmogelijkheden." Hij schreef, samen met Cock Hazeu, drie wandelgidsen om te laten zien hoe fantastisch je kunt wandelen in het werkgebied van een waterschap. Vorig jaar verscheen 'Wandelen in Schieland en Krimpenerwaard'. Inmiddels werkt het tweetal aan een volgende wandelgids waarin het waterbeheer centraal staat. Ze verkennen nu het gebied van de Zuid-Hollandse eilanden, ruwweg de polder- en kustgebieden 'onder' Rotterdam en het werkingsgebied van waterschap Hollandse Delta. 

Waterschappen in beeld

De wandelwereld zou gerichter en intensiever met de waterschappen moeten samenwerken, vind Peter Kuiper. Als vrijwilliger van Wandelnet maakte hij daarom een inventarisatie van alle waterschappen, welke Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW's) en Streekpaden er doorheen lopen en andere relevante zaken. Bedoeld als startdocument om op voort te borduren en over met elkaar in gesprek te raken. "Daar moet het nog van komen" zegt Peter Kuiper, "het zou als vervolg goed zijn om de ervaringen met verschillende waterschappen in beeld te brengen, zodat je kunt leren van elkaar. Waterschappen stoppen veel geld in het voor de burger zichtbaar maken wat ze doen. Denk aan de borden bij gemalen, stuwen, waterbergingen of hoog water maatregelen. In dat kader daarvan hebben ze ook wandelaars en wandelmogelijkheden in het vizier." 

Driemanspolder 2

Nieuwe Driemanspolder

Een mooi voorbeeld is het project 'De Nieuwe Driemanspolder' van het Hoogheemraadschap Rijnland tussen Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg en Den Haag. Door verstedelijking en klimaatverandering was het nodig dat er een piekberging zou komen; een plek om overtollig water tijdelijk te bergen om het op een later tijdstip te kunnen afvoeren. Het gaat om veel water en er was dus een flink gebied nodig. Bij de ontwikkeling is direct gekeken hoe je het gebied meerdere functies kunt geven. Met steun van de provincie en de gemeenten is nu een prachtig gebied ontstaan met bijzondere natuur en recreatiemogelijkheden; een gebied waar je uitstekend kunt wandelen.

Waterschapsverkiezingen

In maart 2023 zijn er weer waterschapsverkiezingen. Peter Kuiper heeft een advies voor alle wandelaars. "Wees je bewust van de rol van de waterschappen en de hoogheemraden als het gaat om wandelmogelijkheden en let daarop als je in het voorjaar je stem gaat uitbrengen". 

wandelgids schieland krimpenerwaard+cover

Bestel deze wandelgids

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?