Succesvolle strijd voor de NABO in Soest

Succesvolle strijd voor de NABO in Soest

1 december 2023 - Lea van Someren, Wandelnet

Goed nieuws! De NABO (Niet Actief Beveiligde Overweg) van Soest blijft open! Het succes achter dit bericht is geworteld in het mobiliseren van brede aandacht en kon niet kon niet worden verwezenlijkt zonder de inzet van vele vrijwilligers en een betrokken gemeente.

nabo soest 3.jpg

NABO De Gouden Ploeg in Soest © Wandelnet

Het verhaal van de NABO’s begint met de eis van de Tweede Kamer, jaren geleden, dat alle onbewaakte overwegen moeten worden gesloten of beveiligd.  Er gebeurden namelijk teveel dodelijke ongevallen op die overwegen. ProRail ontwikkelde hiervoor in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een programma dat er op neerkwam dat er uiterlijk eind 2023 een oplossing zou zijn voor alle 180 openbaar toegankelijke NABO’s (inmiddels uitgesteld naar 2025). Het Rijk trok daar een fors budget voor uit, maar ook de betrokken gemeentes moeten bijdragen. Niet alleen financieel, maar ook met het onderzoeken van alternatieven en, niet te vergeten, draagvlak van de bewoners/gebruikers.

Meer dan 80 NABO’s maken onderdeel uit van aantrekkelijke wandelroutes en ommetjes, dus Wandelnet is juist voor om zo veel mogelijk kruisingen over het spoor te behouden . Ik bel met Wim van den Boogaard, die namens Wandelnet vanaf dag één betrokken is geweest bij de NABO De Gouden Ploeg in Soest. Deze overweg heeft binnen Soest een belangrijke recreatieve en cultuurhistorische functie en is alleen voor langzaam verkeer oversteekbaar. Hij bevindt zich naast station Soest en aan de rand van de Soester Eng, een eeuwenoud open gebied midden in Soest. Dit is een bijzonder cultuurhistorisch gebied en de overweg geeft verbinding naar de Eem. Wim is verrast en blij dat Wandelnet graag wat meer aandacht aan het succes wil geven. ‘Want’, zegt Wim, ‘er zijn heel veel vrijwilligers betrokken geweest. Zonder hen, en natuurlijk ook de wethouders van Soest die stevig bij hun besluit bleven, was het nooit gelukt.

Samenwerken

Eind 2018 zit Wim voor het eerst met ProRail aan tafel en hij laat sindsdien geen enkele vergadering verstek gaan. Deze geboren diplomaat weet dat je aan de bal moet blijven, weet hoe de hazen lopen en wie er zo snel mogelijk ook betrokken moeten worden. In een poging ook de provincie te betrekkken bij een oplossing benaderde hij de Statenfractie van ChristenUnie, die prompt een werkbezoek organiseerden met zowel Raadsleden van de gemeente Soest, als Statenleden van de provincie Utrecht. Ook een uitgebreide gebiedsanalyse van Wandelnet werd door Wim op de juiste momenten onder de aandacht gebracht. Al met al rekent Wim het eindresultaat vooral toe aan het blootleggen en volhouden van de brede steun die bleek te bestaan voor het open houden van de overweg. Bij de wethouders en raadsfracties, maar bijvoorbeeld ook bij de lokale groepering ‘Vrienden van de Soester Eng’, die de cultuurhistorische waarde van dit wandelgebied midden in Soest benadrukte (en goede lijntjes naar de gemeente heeft). De gemeente  voerde een grote enquête uit onder gebruikers en bewoners en daaruit bleek veel draagvlak voor het open houden. Voor veel wandelaars en – tot ieders verrassing - ook voor veel fietsers is deze overweg belangrijk.  Ook is niemand echt overtuigd van het risico op deze overweg: Er rijdt op dit traject (Den Dolder-Baarn) slechts 4x per uur een sprinter met lage snelheid over de overweg.

NABO krijgt slagbomen

De overweg wordt een stukje verplaatst zodat het veiliger is en krijgt automatische slagbomen (AHOB).  De beslissende stap was dat er een maatwerkafspraak gemaakt kon worden met ProRail voor de financiering van het gemeentelijke aandeel in de kosten. De uitvoering wordt in 2024 in gang gezet. Wandelaars en fietsers heffen het glas, met dank aan de inzet van alle vrijwilligers (en de gemeente Soest en ProRail).

Wandelnet betrokken bij planvorming NABO’s met recreatief belang

Op initiatief van Wandelnet zijn in 2016 afspraken gemaakt met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail over het recreatief belang van 83 onbewaakte overwegen die worden opgeheven. Sindsdien wordt de 'Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie', bestaande uit ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NOC*NSF en Wandelnet, altijd betrokken bij de planvorming. ProRail vraagt ons daarbij om advies en dient dat ook serieus mee te wegen bij het bepalen van de maatregelen.

Desondanks zijn er helaas ook NABO’s verdwenen die we graag hadden behouden. De strijd voor het behoud van (onbewaakte) overwegen gaat ook nog steeds door en het is zeker ook aan de doorlopende inzet van de vrijwilligers van Te Voet, vereniging van wandelaars te danken dat er oplossingen gaan komen voor belangrijke NABO’s`

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?