Gemeente Oss neemt voortouw voor instandhouding Maasveren

Gemeente Oss neemt voortouw voor instandhouding Maasveren

23 april 2024 - Wandelnet

Het college van de gemeente Oss wil de komende acht jaar jaarlijks 37.500 euro uittrekken voor de veren over de Maas. Hiermee komen de vijf Maasveren voorlopig in rustig vaarwater. Voorwaarde is wel dat ook de Gelderse overzijde zijn verantwoordelijkheid neemt en de andere helft van het verwachte exploitatietekort financiert. De verwachting is dat ook gemeenten Maasdriel en West Maas en Waal gaan bijdragen.

Veerpont Megen-Appeltern DSC_0369 © John Ruiter.jpg

Foto: © John Ruiter 

De Veerpontencoalitie – een landelijk samenwerkingsverband van ANWB, Fietsersbond, Fietsplatform, NTFU, Rover, TeVoet, Ver. Vrienden van de Veerponten en Wandelnet, in Noord-Brabant samenwerkend met de Stichting Maasmeanders en ZLTO - is dan ook verheugd dat de gemeente Oss - samen met de intentie van de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel - het voortouw neemt voor de instandhouding.

Frank Hart, coördinator belangenbehartiging: “Goed nieuws voor wandelaars! Zo kunnen wandelaars aan beide kanten van de Maas gebruik maken van de wandelnetwerken in de mooie uiterwaarden. Bovendien is een van de veerponten (Alem – Maren – Kessel) een belangrijke schakel in het Maarten van Rossumpad.”

Goed voorbeeld doet volgen

De oevergemeenten Oss, Maasdriel en West Maas en Waal zijn sinds vorig jaar in gesprek met Stichting Maasveren en de provincies Gelderland en Noord-Brabant over de toekomst van de veerponten over de Maas. Ook de Veerpontencoalitie ging in gesprek met de betrokken gemeenten en de provincie Noord-Brabant om het belang van de pontveren te schetsen. Wel zullen de gemeenten West Maas en Waal en Maasdriel moeten volgen om gezamenlijk de lasten van 75.000 euro te dragen.  

Sidney van den Bergh, wethouder Oss: “Met dit besluit creëren we ruimte en structuur voor de toekomst. Dat was ook de opdracht die de gemeenteraad ons eerder heeft meegegeven.”

De stichting Maasveren heeft al jaren een niet sluitende begroting, maar hield het hoofd boven water dankzij het Gelderse Verenfonds. Door het wegvallen van dit potje ontstaat nu een acuut financieel probleem. Mede dankzij de succesvolle lobby van de Veerpontencoalitie gaat de provincie Gelderland voortaan voor 50 procent structureel bijdragen aan exploitatietekorten boven de 50.000 euro, met een maximum van 500.000 euro voor alle veren gezamenlijk per jaar. Marina van Dijk, Fietsplatform: “Dit is een mooie eerste stap van de Gelderse overzijde, maar we constateren ook kwetsbaarheden o.a. in het ontbreken van een revolverend fonds en de minimale afstemming met belanghebbende partijen. Het is nog onduidelijk of de gemeente Maasdriel en West Maas en Waal aanspraak kunnen maken op een bijdrage van de provincie Gelderland. Dit najaar zal over de wijze van financiering en de voorwaarden meer duidelijkheid zijn.” Naast de 50 procent van Oss, zal West Maas en Waal 40 procent en Maasdriel 10 procent moeten bijdragen. Laatstgenoemde gemeente heeft alleen een direct belang in het veer tussen Alem en Maren-Kessel.

Duurzame langetermijnvisie

Gemeente Oss heeft de intentie uitgesproken om voor acht jaar bij te dragen in de tekorten. Hiermee ontstaat er ruimte om te zoeken naar een duurzame instandhouding van de vijf veren. De harde voorwaarde is dan ook dat er binnen een jaar zicht komt op de verduurzaming van de vloot van de Maasveren. De veerponten die nu worden gebruikt zijn tussen de veertig en tachtig jaar oud en zijn dringend aan vervanging toe. De stichting heeft niet de middelen om dat te bekostigen, en de gemeenten vinden dat ze met deze stap al genoeg bijdragen in de reguliere exploitatie van de stichting Maasveren: “Binnen het Brabantse bestuursakkoord is hiervoor ruimte, zo bleek ook uit het gesprek tijdens het bestuurlijke oploopje van de Veerpontencoalitie met de provincie en oevergemeenten. We dringen dan ook aan om samen met de buurprovincie Gelderland de haalbaarheid van een duurzame financiering te verkennen. Ga in gesprek met de provincie Zuid-Holland, zij laten zien dat een revolverend fonds prima geschikt is om de vloot te verduurzamen.” Aldus Marina van Dijk, Fietsplatform.

Over de Veerpontencoalitie

De Veerpontencoalitie (VPC) ziet kansen voor het landelijk versterken van de veerponten als schakel in het fijnmazig fiets- en vervoernetwerk. Ponten maken wandel- en fietsroutes aantrekkelijker en bevorderen bewegen door jong en oud. Goed voor de gezondheid, maatschappelijke deelname en lokale economie. De afstand tussen woning en bestemming wordt verkleind en daarmee meer autoverkeer voorkomen. Een reeks ponten verbindt gemeenschappen en maakt het bereiken van voorzieningen mogelijk; dit zorgt voor leefbare en aantrekkelijke gebieden. De VPC zet zich met de gezamenlijke lobby in voor een duurzaam verenbestand, en dringt aan op een langetermijnvisie met heldere rolverdeling tussen de verschillende overheden.

Lees meer over

Blijf op de hoogte!

Eens per maand stuurt Wandelnet de nieuwsbrief uit. Daarin vind je leuke wandelroutes, nieuws en actualiteiten over wandelen. Schrijf je in en ontvang de nieuwsbrief maandelijks!

Inschrijven

Help jij mee?

Wandelpaden zijn kwetsbaar. Dat merk je vaak niet als je een mooie wandelroute loopt, maar door spoor, wegen en bebouwing kunnen wandelroutes zomaar verdwijnen of saai en onaantrekkelijk worden. Help je mee om wandelroutes te beschermen en te onderhouden?