Provincie Flevoland

Waterloopbos - 13 km

Wat is bijzonder aan dit pad?

Wandelen over de voormalige Zuiderzeebodem, dat is pas bijzonder! Je loopt over een grasdijk langs het Vollenhoverkanaal en kunt daar o.a. meerkoeten en aalscholvers zien. Vervolgens loop je Rijksmonument het Waterloopbos in, dat eerst een waterloopkundig laboratorium was. Nu is het een natuurgebied van Natuurmonumenten met smalle kronkelpaden en meer dan dertig restanten van proefmodellen. Over de Zwolsevaart loop je langs Gemaal Smeenge, een van de drie gemalen die de Noordoostpolder hebben drooggelegd. Daarna loop je langs het water het Voorsterbos in, hier kun je reeën spotten en stond vroeger Kamp de Voorst, een tijdelijk barakkenkamp voor de ontginners.  De laatste kilometers loop je verhard over het fietspad van een polderweg, de Leemringweg.

Type onverhard: graspad en bospad

Onverhard pionierspad 1

Kaart onverhard Flevoland

Hoe kom ik er?

  • Start: Vollenhove, bushalte Zwembad.
  • Einde: Kraggenburg, bushalte Kraggenburg, Mammouthweg (bus terug naar Vollenhove) 
  • Bereikbaarheid: bus
  • Bewegwijzering: wit-rood gemarkeerd
  • Lijnwandeling (Vollenhove-Kraggenburg), deel van het Pionierspad  Bekijk de route

Onverhard pionierspad 2 Onverhard pionierspad 4 Onverhard pionierspad 5

Foto's o.a. van Luuk Gijselhart