Dré Rennen

Belangenbehartiger in de provincie Noord-Brabant

Brabants_Vennenpad_etappe_04.jpg

Wandel over het Brabants Vennenpad

Het Brabants Vennenpad, streekpad door de Kempen en de Meierij.

Lees meer

Sinds 2013
"Mijn naam is Dré Rennen en ik ben al ruim vijftien jaar actief voor Wandelnet en vanaf 2013 belangenbehartiger Brabant. In eerste instantie deed ik dat vooral samen met Harry Benschop (toen nog vanuit TeVoet), maar ondertussen is de groep uitgebreid met Jan de Bruijn (Brabant NO), Ivan Crost (Brabant ZO), Henk Hoekstra (Brabant NW en rijkswegen) en Simon Middelkamp (relatie met bestuur Wandelnet). Harry richt zich vooral op Brabant ZW en Biesbosch en ikzelf neem Midden Brabant voor mijn rekening, naast de algehele coördinatie.

Hoe ben je belangenbehartiger geworden?
Via een actiegroep ter behoud van zandpaden in verband met een groot landinrichtingsproject ben ik betrokken geraakt bij het opzetten van een wandelknooppuntenstelsel. Nadat we voor elkaar hadden gekregen dat zo’n 35 km zandpaden gehandhaafd bleven, was het de vraag 'hoe stellen we dat voor de toekomst veilig'. Het idee was toen het benutten van deze paden voor een recreatieve functie; het  werd één van de eerste gebieden in Brabant met een wandelknooppuntenstelsel. Door dit werk kreeg ik contact met Wandelnet en dat leidde een aantal jaren later tot het oppakken van de functie belangenbehartiger Brabant. Vanuit deze achtergrond is het ook begrijpelijk dat we nog steeds veel aandacht besteden aan het kwalitatief verbeteren van dat wandelnetwerk.

Waar richten we ons vooral op?
We proberen zo breed mogelijk de wandelmogelijkheden te verbeteren en uit te breiden. Grotendeels zijn we gericht op het recreatieve wandelen. Het meer utilitaire lopen komt zijdelings aan bod - Tilburg heeft bijvoorbeeld een ambitieus plan en bij de gemeentelijke omgevingsvisies kijken we daar ook naar. Veel tijd gaat zitten in het voorkomen van nieuwe barrières in verband met rijks- en provinciale wegen. Brabant kent nogal veel rijkswegen en bijna allemaal gaan ze op de schop. Over de provinciale wegen hebben we periodiek overleg wanneer er grootschalige reconstructies gaan plaatsvinden. De waterschappen in Brabant zijn druk bezig met het laten hermeanderen van de vele beken. Daar doen zich ook nieuwe mogelijkheden voor.

Verder richten we ons sterk op het inbrengen van het wandelbelang bij regionale planontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld Maasoevers, herontwikkeling oude spoorlijnen, Biesbosch, landschapspark Pauwels boven Tilburg, gebieden langs de Mark bij Breda. Zoals gezegd letten we op kansen en belemmeringen voor het provinciale wandelknooppuntennetwerk, maar zeker ook voor de vele Lange-Afstand-Wandelpaden  en Streekpaden die Brabant kent. Tenslotte proberen we bij zoveel mogelijk gemeenten inbreng te leveren bij het opstellen van de gemeentelijke omgevingsvisies. Omdat Brabant nog steeds ruim 60 gemeenten telt, lukt dat natuurlijk niet bij allemaal.

Grootste uitdaging
Door de corona-pandemie is het aantal wandelaars sterk toegenomen. Dat is natuurlijk erg positief, maar er zijn ook zorgelijke ontwikkelingen door de zware belasting van bepaalde natuurgebieden. Het is een uitdaging om met de terreinbeherende organisaties te komen tot aangepaste zonering en daarop afgestemde wandelroutes. Verder hopen wij een goede samenwerking tot stand te brengen met VisitBrabant (Routebureau) en de provincie met betrekking tot het invullen van het Nationaal Park Van Gogh.

Samenwerking
We werken veel samen met de Fietsersbond en soms ook met de Hippische Bond. In praktische zin stemmen we veel af met het Routebureau (VisitBrabant) en de Regio West Brabant. Sinds kort is er een overlegplatform recreatieve routes met onder andere de waterschappen en de terreinbeherende organisaties. Wanneer nodig weten we ook onze collega’s in België te vinden, zoals de Grote Routepaden.

Successen uit het verleden
We hebben een bijdrage kunnen leveren aan het uitrollen van het wandelknooppuntensysteem voor de gehele provincie, waarbij uniformitieit is bereikt ten aanzien van markering en dergelijke. Daarbij proberen wij zoveel mogelijk synchronisatie te bewerkstellingen met de LAW's en Streekpaden. Dat is uitstekend gelukt met het Grenslandpad en met het Brabants Vennenpad zijn we aardig op weg.

Geheime wandeltip
Ik loop vaak een zeer afwisselende tocht van ruim 10 km aan de zuidkant van Goirle. Je begint bij het oude klooster Nieuwkerk (nu herberg), waarna je door een prachtig open gemaakt bosgebied uitkomt bij de Rechte Heide, deze voor de helft oversteekt om dan het beekdal van de Nieuwe Leij te kruisen - bijzondere gradient hier. Je komt dan in het gebied van landgoed de Hoevens en het Ooievaarsnest. Ook hier ga je weer over de beek en slinger je door een het zeer gevarieerde beekdal. Het laatste stukje loop je nagenoeg op de grens met België."

Praktische info: pak de provinciale weg Goirle – Turnhout naar het zuiden. Bij de rotonde bij Natuurpoort de Poppelse Leij ga je rechtsaf een halfverhard zandpad in. Na ongeveer 1 km kom je bij een bruggetje een grenspaal tegen en iets daarna op een kruising zie je knooppuntpaal 61 staan. Hier begint de route langs de volgende knooppunten: 61 – 10 – 55 – 56 – 1 – 27 – 26 – 59 – 58 – 57 – 42 – 53 – 52 – 51 -61

Dré_Rennen-3.JPG