Kees Mourits, initiatiefnemer Voetlicht

Kees Mourits, initiatiefnemer Voetlicht

Lopen is meest universele manier van verplaatsing
‘Lopen is de meest universele vorm van verplaatsing. Voetlicht wil belangen bundelen en loop- en wandelvoorzieningen verbeteren.’ Aan het woord is Kees Mourits die al enige jaren werkzaam is als provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Fryslân. Vanuit deze belangenbehartiging en zijn verdieping in de verkeersveiligheid is hij ook meer in aanraking gekomen met het lopen.  

Enthousiast gaat Kees verder: ‘De benenwagen is het meeste gebruikte vervoersmiddel en het is voor veel mensen ook de enige manier om zich zelfstandig voort te bewegen. Maar ook bij de verkeersveiligheid nemen voetgangers een prominente plaats in.’ Hij haalt het voorbeeld aan van ouderen die vallen door slechte trottoirs. Dan zijn de consequenties vaak enorm groot want een heup is zomaar gebroken. ‘Moeten ouderen dan maar niet naar buiten?’ Kees is duidelijk, ‘natuurlijk wel, het gezondheidseffect van wandelen is vele malen groter dan het risico op een ongeval.’

Belangenbehartiging
Historisch gezien houdt Wandelnet zich vooral bezig met wandelen en recreatieve routes en is de belangenbehartiging van het utilitair lopen wat ondergesneeuwd geraakt. Na verschillende fusies van organisaties tot 3VO is de naam nu veranderd in Veilig Verkeer Nederland (VVN) en dat is eigenlijk alleszeggend. ‘Op het ogenblik merk je dat er zowel nationaal als internationaal weer meer aandacht komt voor het lopen. Alsof het in de lucht hangt.’, aldus Kees.Twee jaar geleden is het eerste nationale voetgangerscongres Lopen Loont georganiseerd. En dit jaar wordt in oktober het meerdaags Congres Walk21 georganiseerd. 

Vrijwilligers
Voetlicht zoekt voor haar activiteiten nog vrijwilligers. ‘Ik ben met name op zoek naar mensen die ons kunnen helpen met onze digitale communicatie via twitter, facebook en de website.’ Daarnaast houdt Voetlicht af en toe een zogenaamde buurtschouw waarbij met lokale voetgangers of wandelaars een paar uur door een wijk of een dorp gelopen wordt. In een gesprek met een lokale ambtenaar wordt daarna alles doorgenomen. 

Kees refereert ook aan de vrijwilligers van Wandelnet. ‘Dat zijn echte liefhebbers die ook relatief veel lopen. Dat maakt ze bijna per definitie ervaringsdeskundig.’ Zelf heeft hij dit jaar stukken gelopen van het prachtige NoardlikeFryskeWâldenpad. Toch vindt hij dat ook daar relatief veel over de gewone rijbaan moet worden gelopen. ‘Daar zijn zeker wanneer de boerenstand een beetje mee wil werken, nog veel mooiere routes denkbaar.’ 

Activiteiten
Voetlicht is door het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân gevraagd een aantal projecten uit te voeren in Friesland. Ook gaat men nog een aantal buurtschouwen organiseren en met het meldpunt Verbeterdebuurt.nl wil men het melden van loop-pijnpunten door burgers gaan promoten. En door een publieksenquête wil Voetlicht nog dit jaar een loopgemeente van Friesland kiezen. ‘Gemeenten blijken gevoelig voor lijstjes en uitslagen.’ Tenslotte wil Voetlicht gemeenten gaan helpen om het Charter for Walking te ondertekenen.  

Voetlicht en Wandelnet
Voetlicht is blij dat de stichting Wandelnet vooralsnog voortrekker wil zijn om ook het aspect belangenbehartiging voor het lopen serieus op te pakken. Door al haar donateurs en actieve vrijwilligers is Wandelnet een ideale partner om samen de ambities waar te maken. Kees besluit met een oproep: ‘Voel je er iets voor om een bijdrage te leveren als vrijwilliger, meld je dan aan bij mij.’ 

Henrie van Zoggel

Kees Mourits

Kees Mourits is van 1963, samenwonend in Leeuwarden met vrouw en 2 jongens. Zijn oudste dochter is inmiddels het huis uit. Al weer enige jaren werkzaam als provinciaal vertegenwoordiger van de Fietsersbond in Fryslan. Vanuit deze belangenbehartiging en zijn verdieping in de verkeersveiligheid is hij langzamerhand ook meer in aanraking gekomen met het lopen. Contact met hem opnemen: kmourits@voetlicht.info

Kees Mourits.png

Kijk ook eens naar

  • Verbeterdebuurt

  • Voetlicht op Twitter

  • Voetlicht op Facebook